תלמידי ישיבת שדרות בביתו של נעם רז הי"ד ללא

ביישוב קידה מבקשים מעם ישראל כולו להיות שותף בבניין הארץ ולתרום לבנייתו של בית הכנסת לעילוי נשמת נעם רז הי"ד