אולמרט: " הייתי נמנע מקיום המצעד בשער שכם"ערוץ כנסת