בחינת בגרות. אילוסטרציה
בחינת בגרות. אילוסטרציה צילום: ISTOCK

מספר הערעורים על ציוני בגרות בשנת הקורונה היה פי שלושה ביחס לשנה ללא קורונה, ויותר ערעורים נמצאו מוצדקים - כך עולה מנתונים שנחשפו בעיתון 'ישראל היום'.

מספר הערעורים על ציונים בבחינות הבגרות הגיע בשנת הלימודים הקודמת (תשפ"א) ל-4,493 ערעורים - שיא לעומת 1,518 ערעורים שהוגשו בשנת תשע"ט. המשמעות: מספר התלמידים המערערים שולש, מה שמראה גם על הטלת ספק של התלמידים באופן הבדיקה וגם הגדיל את ההוצאות של אגף הבחינות.

כל שנת הלימודים תשפ"א (2021) התנהלה בצל הקורונה, ונקבע בה כי כל תלמיד ייגש לחמש בחינות בגרות חיצוניות בלבד. בסך הכל נרשמו 1,250,864 מחברות של בחינות בגרות בשלל מקצועות, ומתוכן 4,493 ערעורים. בשנה שלפניה, תש"ף (2020), הקורונה פרצה בחודש מארס - קצת לפני בגרויות הקיץ. גם אז צומצמו היקפי הבחינות, ובשנה זו עמד מספר הערעורים על 2,021.

לעומת זאת, שנת תשע"ט (2019) היתה נטולת קורונה, ומספר התלמידים המערערים בה היה נמוך יותר - 1,518 ערעורים. אלא שבשנה זו נרשמו 1,464,387 מחברות של בחינות בגרות בשלל מקצועות. כלומר, הנתונים מראים כי בזמן הקורונה היו פחות מחברות בחינה - אך הרבה יותר ערעורים.

יש לציין כי שנת תשפ"א כללה מספר אדיר של מועדי בחינה שונים, שכן התווספו גם מועדי נבצרים לטובת תלמידים שחלו בקורונה או היו בבידוד ולא יכלו לגשת לבחינה.

נתוני ערעורי הבגרויות, שבדרך כלל נשמרים בסוד, הראו כי הרבה יותר ערעורי תלמידים על תוצאות בחינות הבגרות נמצאו מוצדקים. בשנת 2021 (תשפ"א) יותר מ-63% מהערעורים נמצאו מוצדקים (2,862), לעומת שנת תש"ף שבה 42% מהערעורים התקבלו, ולעומת 41% מהערעורים שנמצאו מוצדקים בשנת 2019 (תשע"ט).

באגף הבחינות של משרד החינוך ביצעו בשנים האחרונות עבודה טכנולוגית מורכבת כדי לפשט את האופן שבו תלמידים מערערים. באופן כללי, שיעור התלמידים המערערים אינו גדול. לדוגמה, מתוך 75 אלף נבחנים במתמטיקה באוגוסט 2021, רק 76 תלמידים הגישו ערעור על תוצאות הבחינה.

על פי הנתונים, בחינת הבגרות שעליה הכי הרבה תלמידים ערערו בשנת הקורונה (תשפ"א) היתה באנגלית, עם 3,355 ערעורים. 72% מתוך ערעורים אלו נמצאו מוצדקים - כלומר, התלמידים זכו לעוד חמש נקודות לפחות.

מספר המערערים על בחינת הבגרות במתמטיקה בשנת 2021 עמד על 395 תלמידים, ומתוכם הערעור של 41% נמצא מוצדק. על הבגרות באזרחות ערערו כ-150 תלמידים, ובכ-35% מהמקרים התקבל ערעורם והועלה להם ציון ביותר מחמש נקודות. נוסף על כך, רק 62 תלמידים ערערו על הבגרות בלשון, וב-38% מהמקרים זכו לתיקון הציון.