ראש האופוזיציה ח"כ בנימין נתניהו רתח על חברת מפלגתו ח"כ גילה גמליאל שהתעקשה להצמיד את חוק השקיות שלה לחוק השקיות שמעלה להצבעה ח"כ יוראי להב מהקואליציה.

"זה פורם לנו את האופוזיציה", תועד ח"כ נתניהו כשהוא אומר בשיחה עם כמה מחברי מפלגתו. "בשביל מה אנחנו צריכים את החוק הזה? בגלל זה לא נצליח להפיל את הקואליציה".

בעקבות התעקשותה של ח"כ גמליאל להעלות את החוק, התקיימה שיחה קשה בין יו"ר ש"ס אריה דרעי לבין ח"כ נתניהו ומרכז האופוזיציה ח"כ יריב לוין, במהלכה אמר דרעי כי אם הליכוד החליט לעשות דין לעצמו, גם המפלגות החרדיות רשאיות לעשות דין לעצמם, כך על פי הדיווח של העיתונאי ארי קלמן.

לאחר דין ודברים בין הצדדים, ובעקבות התעקשות המפלגות החרדיות, סוכם כי חברי מפלגת הליכוד יתנגדו לחוק השקיות.