ד"ר חנה קטן
ד"ר חנה קטןצילום: ערוץ 7

התורה חוזרת כמה פעמים על כך שנדב ואביהוא מתו מבלי להשאיר אחריהם בנים .לצאת מן העולם מבלי להשאיר זרע נחשב לאסון גדול, וכבר אברהם אבינו אומר לה' בצער 'הן לי לא נתת זרע'.

במקביל לכך המצווה הראשונה בתורה היא מצות פריה ורביה, והיא אף הוגדרה כ'מצוה רבה', דהיינו מצוה חשובה יותר ממצוות אחרות. כל נער מגיל 13 חייב במצוות, ובכל זאת קבעו חז"ל שהמצווה חלה בפועל רק מגיל שמונה עשרה אבל בדרך כלל הוא אינו יכול לקיים מצוה זו כהלכה בגיל זה, שהרי היא כוללת בתוכה אחריות לזוגיות ולילדים ולפרנסה שאינה מתאימה לנערים צעירים.

מצד שני מעיקר הדין היה צריך בית הדין לכפות את האדם לשאת אישה אם עבר את גיל עשרים או עשרים וארבע ולא נשא אישה. וכן היה על בית הדין המקומי לכופו לשאת אישה אחרת אם חי עם אשתו עשר שנים ולא נולד לו ילד; אך למעשה קיים מנהג קדמונים שלא לכוף בענייני אישות.

למעלה מעשרה אחוזים מהזוגות הנישאים סובלים מעקרות, מחציתם מסיבות התלויות בגבר. מדובר על בעיות בתיפקוד, בפגמים בזרעונים או במיעוט כמות הזרעונים בנוזל הזירמה, ואף בחוסר גמור של זרע תקין.

חלק ממקרי עקרות הגבר ניתנים לתיקון בעזרת טיפול ניתוחי בצינורות מובילי הזרע, או בגרימת הריון בהפרייה חוץ גופית תוך טיפול מיוחד בזרע הפגום, וניתן להשיג הריון אפילו במקרים שנמצאו בגופו של הגבר רק תאי זרע בודדים ואף אם הם פגומים.

כאשר הטיפול הרפואי בעקרות דורש מהאיש או מהאשה ליטול תרופות מסויימות – התירו ליטול אותן גם בשבת, אך בדרך כלל לא התירו הזרקת זריקות בשבת. בבדיקות ובטיפולים שונים בענייני עקרות קיימות בעיות הלכתיות קשות ומורכבות, וחובה לקבל בעניינן ייעוץ הלכתי מפורט ומעודכן.

יש מי שכתב שהטיפול בעקרות אינו בכלל הדברים שניתנה בהם רשות לרופא לרפא, ושיש להשאיר תחום זה בידי שמים. פוסקים אחרים טענו שיש להגיע לטיפול רפואי רק אחרי עשר שנים שבהן הזוג לא נפקד, ואחרים מסתפקים בשנתיים אחרי החתונה.

אך פוסקים רבים דחו את דבריהם, שהרי באמצעי האיבחון הקיימים היום ניתן לעיתים לזהות את הבעיה ולטפל בה באמצעים פשוטים וללא שום בעיה הלכתית, ולמה להמתין? ולהיפך - נוסף לריפוי עצמו יש בסיוע להולדת ילדים גם גורם חשוב לחיזוק שלום הבית, ומעשה של גמילות חסד שאין דומה לו. למעשה הדעה המקובלת היא שאם לא ידועה בעיה מסוימת אצל אף אחד מבני הזוג ומתקיים תשמיש תקין יש להמתין כשנה עד לפנייה לעזרה רפואית.