הר דב ליאור
הר דב ליאור ישיבת הר הבית

הרב דב ליאור, מזקני הרבנים בציונות הדתית, שיבח את הנוכחות הקבועה והיומיומית של תלמידי ישיבת הר הבית.

"אתם החלוצים של כלל ישראל. אין ספק שעצם נוכחות יהודית במקום הזה מעמיקה את זיקתו של עם ישראל למקום הזה, ובזכות זה אני מקווה שהקב"ה יחיש גאולתנו במהרה בימינו", אמר הרב.

דווקא עכשיו מחזקים את קול התורה בהר הבית

"ישיבת הר הבית וכולל דרישת ציון הם מוסדות חשובים מאוד. הם עוזרים לנו להחזיק את הפיסה הקטנה של הר הבית כדי שחלילה לא ייקחו אותה מאיתנו". הרב מאיר מאזוז בירך גם הוא: "שיהיה הרבה סייעתא דשמיא".

רבה של צפת הרב שמואל אליהו, סיפר על הערכתו הרבה לישיבת הר הבית וראש הכולל בישיבה, הרב אלישע וולפסון. "אסור לקנא. כתוב שקנאת סופרים תרבה חכמה, אבל מה לעשות שאני מקנא ברב אלישע (וולפסון)", פתח הרב אליהו.

"הוא זוכה להיות בבית המקדש, ובהר הבית, לראות עין בעין את השכינה, ללמוד שם תורה ולהתפלל עם כל החבורה הצדיקה הקדושה המתוקה שיושבת שם בהר בית ה'. איך אפשר לא לקנא?!", תהה הרב אליהו.

"אנחנו מתפללים לקב"ה שיסיר מאיתנו את הקנאה הזאת, שגם אנחנו נוכל לעלות. שנזכה גם אנחנו להיות שם", המשיך הרב אליהו וקרא לתרום ולחזק את ישיבת הר הבית. "בינתיים עד אז – אם יש לנו זכות קצת להיות שותפים במפעל המתוק, מדהים, מאיר, משמח, גואל, הזה - איזו זכות יש לנו! אשריכם ואשרי חלקכם", חתם הרב אליהו את ברכתו.

הרב צפניה דרורי, רבה של קריית שמונה אמר: "שמעתי שכולל דרישת ציון וישיבת הר הבית החלו ביוזמה לחדש את העלייה להר הבית. הם נוהגים בנושא מתוך יראת שמים גדולה ועלייתם מונעת מאנשים שאינם ראויים אלא רק אנשים שמקפידים על טהרה וקדושה לעלות להר הבית. ראוי לכל אחד מחברינו לתמוך בהם ובפעילותם".

הרב אייל יעקובוביץ', ראש ישיבת ההסדר בצפת פרסם תמיכה גם הוא ואמר כי הוא בעצמו תורם לישיבה ולכולל, "אני קורא בזאת לחזק ולעודד את הכולל של הרב אלישע וולפסון בעניין העלייה להר הבית".

תרמו עכשיו