הרב דב ליאור
הרב דב ליאור צילום: אריה מינקוב

בקריאה לעולים להר הבית המתפרסמת לראשונה הערב (מוצ"ש), מתריע רבה של קריית ארבע, הרב דוב ליאור, מזקני רבני הציונות הדתית, מפני תופעה ההולכת ומתרחבת בקרב העולים להר, החורגים מהמסלול המותר בכניסה ופולשים למקומות האסורים.

"לכל אחינו בני ישראל העולים להר קדשנו בירושלים ומחוננים את עפרו ואת אבניו", פותח הרב, הנמנה על גדולי התומכים בעליה להר, "הנני קורא בזאת לעורר את חיבת מקום מקדשנו ולעודד את פקידתו על פי גדרי ההלכה המקובלים לנו מדורי דורות".

הרב מבהיר ש"מכיוון שגבולות מחנה שכינה, המקדש והעזרה, עדיין לא התבררו סופית, עלינו להיזהר מאד שלא להיכנס למקומות שאולי אסור להיכנס אליהם".

דברי הרב עם מפה

בשנים האחרונות רבים מעולי ההר נצמדים למדרגות הרמה המוגבהת של הר הבית ואף עולים בהן. בעקבות כך מדגיש הרב: "יש ללכת במסלול הצמוד ביותר לכותלי הר הבית במיוחד במערב, ואין להתקרב למדרגות העולות לרמה המרכזית ולסטות מהדרך הסלולה בצפון ובדרום (כפי שנוהגים רבים מהעולים להר)".

הרב מוסיף ופונה "לכל מי שקדושת המקום יקרה בעיניו לפעול למניעת עליית נשים להר הבית". הרב חותם את מכתבו בתפילה: "יהי רצון שנזכה לראות בבניין הבית המתנוסס על תלו במרום הרים".

המכתב יוצא בעקבות תשובה של הרב ליאור שהתפרסמה אשתקד בה יצא נגד מפות המופצות בין העולים להר ומתירות להתקרב לרמה ואף לעלות במדרגות המובילות אליה.

"בעקבות מפת גבולות הקדושה בהר הבית שהודפסה בחיבור הלכתי ובפרסומים שונים", כתב הרב, "הריני להבהיר כי מפה זו אינה על דעתי והיא עלולה להביא לכניסה למקומות אסורים באיסור חיל ואף בספק כרת". הרב הסביר לשואל כי "ההיתר לגברים לעלות להר הבית אחרי טהרה כדין, הוא רק בצמוד לכתלים ואסור לסטות ממנו" ואף ציין כי הפרסומים לנשים "מהווים מכשול באיסורים שונים בפני ציבור העולות".