בתי המשפט
בתי המשפט צילום: איסטוק

הסתיימה שביתת עובדי מערכת המשפט. בתום משא ומתן אינטנסיבי בין הנהלת בתי המשפט ונציגות עובדי המערכת גיבשה הנהלת בתי המשפט הסכמות שהביאו לסיומה את השביתה עליה הכריז בשבוע שעבר ועד העובדים הארצי.

לאור זאת החל ממחר (שלישי) תשוב מערכת בתי המשפט לפעילות מלאה סדירה ותקינה.

במסגרת המשא ומתן סוכם בין הצדדים כי עד לחודש מאי 2023 יתקיים שקט תעשייתי ולא יינקטו עיצומים, כאשר במהלך תקופה זו תמשיך ההנהלה להוביל לפתח ולקדם את היוזמות המערכתיות בשיתוף פעולה וסיוע מצד העובדים.

הממונה על השכר במשרד האוצר וההנהלה סיכמו עם הועד כי העובדים יקבלו שני מענקים שיוקצו באופן דיפרנציאלי, כאשר עובדים בדרגות נמוכות יזכו במענקים גבוהים באופן יחסי לחבריהם בדרגות הגבוהות.

הנהלת בתי המשפט רואה בסיכום זה הישג חשוב צודק ונכון עבור עובדי המערכת ובעיקר עבור העובדים בדרגות הנמוכות.

בנוסף ובמקביל ימשך לאורך כל התקופה השיח וההידברות עם כל הגורמים ביחס לנושאים שעל הפרק במטרה לקדם הסדרים אשר יטיבו עם העובדים ועם המערכת בכללותה.

הנהלת בתי המשפט בירכה על סיומה של השביתה ומודה לגורמי המינהל, לעובדים ולכל הגורמים אשר לקחו חלק בהידברות על מנת לגבש סיכום שיאפשר את סיומה של השביתה לשביעות רצון כולם ולתועלת הציבור כולו.