מירי רגב
מירי רגבצילום: Avshalom Sassoni/Flash90

ח"כ מירי רגב שלחה היום (שלישי) מכתב ליועצת המשפטית של הממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, בדרישה לפתיחת חקירה לגבי עבודות השיפוץ שנערכו במעון הפרטי של ראש הממשלה, נפתלי בנט.

רגב טוענת כי על פי פסק דין שניתן בבג"צ נקבע כי רה"מ בנט עבר עבירות על חוק התיכנון והבנייה בעבודות שבוצעו במעונו הפרטי ברעננה. רגב מצטטת את סעיף 78 לפס"ד בו העירו שופטי בג"צ כי "את הנוהג שלפיו תחילה בונים ורק אחר כך פונים יש לשרש מן היסוד, נוכח פגיעתו בשלטון החוק, בבעלי הזכויות במקום ובאינטרס הציבורי המחייב לפעול בהתאם לדיני התיכנון והבנייה".

"העבודות במעונו הפרטי של מר בנט נעשו בלא היתר מרשות הרישוי המקומית. וחמור מכך
כפי שציינו שופטי בג"צ, שהעבודות במעונו הפרטי הושלמו עוד בטרם הוגשה בקשה להיתר", כתבה רגב.

למכתב המלא

"עברייני הבנייה עושים דין לעצמם ומעמידים הן את הציבור והן את גורמי הממסד הרלוונטיים בפני עובדה מוגמרת של מבנים החורגים מתוכניות הבנייה המאושרות. בכך פוגעים עברייני הבנייה בתכנון הראוי שעליו עמלו מוסדות התכנון ולא פחות מכך בשלטון החוק, בציבור ובסביבה. לא זו אף זו, העבודות שבוצעו במעונו הפרטי של מר בנט ברעננה נעשו בניגוד לנוהל מחייב: נוהל עבודות במעון פרטי של ראש הממשלה".