הרב דוד חי הכהן
הרב דוד חי הכהן צילום: ערוץ 7

יותר ויותר עדויות מהשטח האקדמי, מספרות לנו על פגיעה קשה שמתרחשת ברמה הרוחנית של בוגרי הישיבות, האולפנות והמדרשות שבאים בשערי האוניברסיטאות והמכללות.

לדברי בוגרים רבים, אחוז גבוה מהם נפגע, הן באמונתו והן בשמירת המצוות. נראה שסיבת הדברים קשורה לאווירה החברתית החילונית הגורמת לחץ על הלומדים, במיוחד בגיל הרווקות בו הצורך לבניין קשר להקמת בית יוצר נטיות לחפש את הפתרון גם בכאלה שגדלו על מערכת ערכים ריקה מיהדות והיא בנויה על נהנתנות וקלות ראש (המרגילים את האדם לערווה).

לשמחתנו, ישנם גופים שונים שדאגה לכל הנ"ל מקננת בליבם והם הקימו בתי מדרש, שיעורים ומסגרות שונות על מנת לגבש ולחזק את יוצאי הישיבות האולפנות והמדרשות וכל החפצים להתקשר לתורה. אמנם פעולתם היא מזערית ואינה יכולה לענות על הצרכים המרובים הקיימים בשטח.

בתקופה האחרונה החלטנו להיכנס לעובי הקורה של הנושא, ולהציע הצעות שמטרתן לחזק את הקיים ולהוסיף תיקון ואומץ לבנינו ולבנותינו העומדים בחזית המערכה התרבותית.

ביסוס הקשר של הסטודנטים והסטודנטיות עם רבנים ומורי הדרך שהיו להם ועזרו להרמת קומתם הרוחנית. קשר זה צריך להיבנות הדדית, הן מצד הרבנים שידאגו לתלמידיהם/תלמידותיהן כאבות לבנים הרוצים להמשיך את הדרך הטובה בה התחנכו והן מצד התלמידים שימצאו זמן מסודר וקבוע לחיזוק וטיפוח קשר זה. כדי לבסס קשר זה, כדאי לייסד שיעורים קבועים שיינתנו על ידי הרבנים. כמו-כן, מפעם לפעם יינתן שיעור חיזוק ע"י הרבנים הוותיקים גדולי התורה, שדאגת הדור מונחת לפתחם.

בנוסף, יצירת מערכות חברתיות משותפים לבוגרים ולבוגרות הנאמנים לתורה ולמצוות, על מנת להכשיר בניית בתים כשרים על פי אורח החיים המקובל אצלנו. כמו כן, אנו מעודדים נישואים בגיל המוקדם או לפני/בתחילת הלימודים באקדמיה, כדי שלא יספיקו הרוחות הרעות שמסביב, לחלחל בנפש. לצורך כך - יש למצוא אפיקים בהם הצעירים יוכלו להיעזר בקבלת עצה או תמיכה כלכלית, כדי שיוכלו לבסס את יכולת הקמת הבתים בגיל הצעיר.

דבר חשוב נוסף הוא יצירת מסגרות חברתיות, כמו עונג שבת, מסיבות ראש חודש, מלווה מלכה וכדו', בהם נקרא לסטודנטים/יות, למפגשים עם חבריהם/חברותיהן, שממשיכים את דרכם בעולם התורה, ובזאת תישמר הבריאות והשמחה בה כולם יחד שותפים לעבודת השם ולימוד תורתו.

ככלל, ההמלצה היא לכתחילה להמשיך את תכנון המשך החיים במסגרות של עולם התורה, ישיבות, או אקדמיות בהן נשמרת רוחה של התורה (מכללת ירושלים, מכללת אורות, מכון טל, מכון לב וכדו'). חשוב ליידע את המחפשים את דרכם באוניברסיטאות, בגלל המקצועות השונים שאינן קיימים במכללות הנ"ל –כי גם בהיותם שם, הם ממשיכים את רצון התורה הקיים בכל מקום כנאמר: 'בכל דרכיה דעהו' (משלי,ג,ו). אפשר להיות רופא ירא שמים, מדען ירא שמים וכד'. כדי לבסס זאת בלב הסטודנטים/יות - חשוב לארגן כנסים בהם ייפגשו הלומדים עם אישים ידועים במדע או במקצועות חופשיים, שהם גם יראי שמים ושומרי מצוות.

אלה הדגשים עליהם הסכמנו יחד, כל רבני הארץ הטובה. בנושא זה נעסוק גם בכנס "אתחלתא" המתקרב, שיתקיים ביום חמישי הבא ביוזמתם של צעירי רבני הארץ הטובה.

---

הרב דוד חי הכהן, ראש ישיבת נתיבות ישראל, מרבני ''תורת הארץ הטובה''