יהודים בהר הבית
יהודים בהר הבית צילום: י. לוי, ישיבת הר הבית

זקן רבני הציונות הדתית ויושב-ראש מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן, תומך בעלייה של יחידים להר הבית כל עוד הדבר נעשה על פי ההלכה.

בספרו החדש "ואשיבה" כותב הרב דרוקמן כי "מי שמשתוקק היום לעלות להר הבית ועולה בליווי מדריך הבקיא היטב בתחומי הר הבית, על פי המדידות שנעשו והמסקנות ההלכתיות שבעקבותיהן, והוא מקפיד על כל הנחיות ההלכה של טבילה וכדומה – לדעתי, מותר לו לעלות.

"עם זאת, אני סבור כי אין לקרוא באופן גורף ליהודים לעלות להר הבית בימינו, כי יש חשש סביר שבמקרה כזה יעלו גם אנשים שאינם מקפידים כראוי על דרישות ההלכה ויעברו בזה על מצוות מורא מקדש ואף ייכנסו לתחום של מקום המקדש, ונמצאנו מכשילים אותם בכרת בכניסתם. אך יחידים הרוצים לעלות בהקפדה מלאה על דרישות ההלכה – אין לדעתי שום מניעה הלכתית שתמנע מהם לעשות זאת".

לדברי הרב דרוקמן, בשל העובדה שזרועות המדינה לא שולטות בפועל בהר הבית יש ערך לכך שיהודים יעלו להר הבית "ויראו שהר הבית שלנו".

הרב חיים דרוקמן
הרב חיים דרוקמן צילום: yossi brauman

"אכן, יש להודות כי ישנם רבנים האוסרים היום את העלייה להר הבית. הטיעון העיקרי שלהם הוא החשש שאם יתירו לעלות, יהיו יהודים שיעלו שלא כהלכה וייכנסו גם לאזור האסור בכניסה. גם בזה, אילו המדינה הייתה מעמידה גדרות המונעות כניסה לאזורים האסורים, היה הדבר יכול למעט את החשש. אך במציאות אין שום דבר שמונע, ולכן אותם רבנים חוששים ואוסרים את העלייה לגמרי.

"ואף שיש הגיון בדבריהם, סוף סוף, לדעתי, אי אפשר להגיד שיש איסור של ממש לעלות לאזורים המותרים. אחרי כל המדידות והבדיקות והקביעה הברורה איפה בוודאות לא קיימת קדושת מקום-המקדש, ויהודים עומדים בכל דרישות ההלכה – איך אפשר לומר שאסור להיכנס?! יש המביאים מדברים שכתב הרב זצ"ל לפני יותר ממאה שנה באחת מאיגרותיו (איגרות ב, איגרת תרעז), שבה התבטא בחריפות נגד עליה להר הבית בימיו.

''דברי הרב ודאי נכונים, ובאמת יש חומרה רבה בכניסה להר הבית בטומאה, עד כדי חיוב כרת. אולם, הדיון כאן איננו על כניסה להר הבית המקודש בקדושת עולמים – אלא עם אזורים שאינם שייכים כלל בקדושה הזאת! בתקופת הרב זצ"ל שלטו התורכים והבריטים בארץ, וממילא לא היה אפשר לערוך מדידות כלשהן בהר הבית, כך שאיש לא ידע איפה השטח המקודש ואיפה לא, וממילא לא הייתה שום דרך להיזהר מחיוב כרת''.

הרב דרוקמן פוסק כי בימינו, כאשר ישנים מדריכים הבקיאים היטב בתחום הר הבית, בעקבות המדידות והמסקנות ההלכתיות, אין סיבה שתיאסר העלייה להר. ''ועם זאת, אני חוזר ואומר שלא נכון לקרוא לעלייה המונית להר, בשל החשש מעלייה שלא כהלכה. אך אם פלוני או אלמוני רוצים לעלות כדת וכדין, איני רואה סיבה לאסור זאת עליהם''.