ניצן הורוביץ תורם דם בתחנת מד"א ירושלים
ניצן הורוביץ תורם דם בתחנת מד"א ירושליםצילום: שלו שלום/TPS

תנועת "בוחרים במשפחה" ועמותת "מוסרי" עתרו היום (ראשון) לבג"ץ נגד השינוי בטפסי תרומות הדם והשמטת מושגי "אב" ו"אם" מהטפסים.

בעתירה טוענים העותרים כי ביטול איסור תרומות הדם לגברים שקיימו יחסי מין עם גברים נעשה ממניעים פוליטיים ולא הליך מקצועי על פי הנהלים.

את העתירה הגישו מיכאל פואה יו"ר "בוחרים במשפחה" ובנו יהודה פואה מראשי עמותת "מוסרי". בעתירה טענו השניים כי שר הבריאות ניצן הורוביץ ביצע שינויים בטפסי תרומות הדם משיקולים פוליטיים וללא קבלת החלטות על בסיס שיקולים מקצועיים באופן שיכול להביא עד כדי סכנת חיים.

בעתירה נכתב כי "במהלך החודשים הראשונים לכניסתו של השר הורוביץ לתפקידו כשר הבריאות, התקבלו שתי החלטות משמעותיות ביחס לבנק הדם. האחת ביטול המגבלה של תרומת דם לגברים שקיימו יחסי מין עם גברים 12 חודשים לפני מתן תרומת הדם, והשנייה שינוי שאלון תרומת הדם על ידי מחיקת השאלות ארץ לידת אב וארץ לידת אם, מהשאלון".

לטענתם, "היות ומדובר בהחלטות מסכנות חיים כפי שיפורט להלן. והיות והשר הורוביץ מתגאה בהיותו הומוסקסואל ובעשייתו הציבורית לטובת ציבור זה, עולה החשש כי שתי ההחלטות נשוא עתירה זו התקבלו מסיבות פוליטיות, על אף שהן מסכנות חיים מבחינה מקצועית''.

בעתירה טוענים השניים בקשר להשמטת מושגי "אב" ואם" מטפסי תרומות הדם כי "שינוי הטפסים לארץ לידת הורה 1 וארץ לידת הורה 2, והשינוי שנעשה לאחר מכן בלחץ המחאה הציבורית למחיקת שאלת ארץ המוצא מהשאלון, מוכיחים שההחלטה בדבר מחיקת סעיף ארץ מוצא של האב והאם, לא התנהלה בהתאם לסדרי מנהל תקינים, אלא מתוך שיקולים זרים כפי שיפורט להלן".

"יתר על כן", נטען, "סירובם של המשיבים לחשוף את הליך קבלת ההחלטות, גם במחיר הקביעה שמשיב 1 (השר הורוביץ, י"ג) עומד בראש רשות המפרה את חוק חופש המידע כמפורט בסעיף 15 לעתירה מוכיחים שכפי הנראה לא התקיים כלל הליך קבלת החלטות מסודר, אלא ניתנה החלטה פוליטית חסרת תוקף לשינוי בפועל של השאלון".

"העותרים יטענו כי מחיקת השאלה בדבר מוצא אב ואם לוקה בשניים", נאמר. "האחד פגיעה בעבודת בנק הדם בזיהוי סוגי דם נדירים, והשניה פגיעה במערך ההתרמה של בנק הדם, עד כדי סיכון חיים. כמו כן יטענו העותרים כי שינוי השאלון לא נעשה מצרכים שהציב משיב 2 (מד"א, י"ג), אלא מהוראות שהגיעו מהדרג הפוליטי הוי אומר משיב 1".

העותרים פואה טענו כי שינוי הטפסים בקשר לארץ מוצא ההורים פוגע ביכולת לזהות סוגי דם נדירים, והשמטת מושגי "אב" ו"אם", שהם מושגים שלכל הפחות אין בהם פסול, לצד המחאה הציבורית - פוגעת בהיקף תרומות הדם ללא סיבה מספקת.

מיכאל פואה יו"ר בוחרים במשפחה מסר: "השר הורוביץ חוטא בשניים. הוא מקדם אג'נדה שהיא הרס החברה ,ובנוסף בשם אג'נדה זו הוא פוגע בבנק הדם. אני תקווה שבג"ץ יעצור את ההפקרות הזו".

יהודה פואה יו"ר עמותת מוסרי מסר: "ניצן הורביץ מסכן את הבריאות של כולנו בשביל לקדם אג'נדות פוליטיות שלו. עתרנו לבג"צ כדי שיבהיר לשר הבריאות שבנק הדם לא שייך להורים שלו ואין לו רשות לפגוע בבריאות הציבור ממניעים פוליטיים".