תלמידות בכיתה
תלמידות בכיתהצילום: הדס פרוש, פלאש 90

הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך פרסמה היום (שלישי) את תוצאות מבחני השפה של תלמידי כיתות ד' בעברית ובערבית.

מהתוצאות עולה כי אחד מכל ארבעה תלמידים שעברית היא שפת האם שלהם (25%) ולמדו בכיתה ב' עם תחילת מגיפת הקורונה מתקשים בהבנת הנקרא. בנוסף, רוב מכריע של התלמידים שערבית היא שפת אמם מתקשים בהבנת הנקרא.

43% מהתלמידים דוברי העברית נמצאים ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא. הדבר מעיד על שליטתם בכל הפעולות והמיומנויות שתוכנית הלימודים בעברית מצפה מתלמידי כיתה ד'. לעומת זאת, 26% מהתלמידים נמצאים ברמה הנמוכה. תלמידים אלה גילו שליטה בפעולות פשוטות בלבד במיומנויות הבנת הנקרא.

בנוסף, בבחינה נמצא כי נרשמו פערים ניכרים על רקע חברתי-כלכלי. ככל שהרקע החברתי-כלכלי של התלמידים גבוה יותר, כך הישגיהם גבוהים יותר.

כך, 50% מהתלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם ברמה הגבוהה בהבנת הנקרא, לעומת 27% מהתלמידים שמגיעים מרקע נמוך. במקביל, רק 19% מהתלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה הם ברמה הנמוכה, לעומת 43% מהתלמידים מרקע נמוך.

בהערכה החיצונית בשפת אם עברית השתתפו 70,651 תלמידי כיתות ד' שלומדים ב-1,416 בתי ספר בפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי. שיעור ההשתתפות בבתי ספר אלו עמד על 79% מן התלמידים. בנוסף, השתתפו בהערכה 336 בתי ספר בפיקוח החרדי, אך נתוניהם לא פורסמו בדו"ח.