Yaakov Tesler Tessler טסלר
Yaakov Tesler Tessler טסלר Noam Revkin Fenton/Flash90

ח"כ יעקב טסלר מיהדות התורה העלה במהלך נאומו הראשון במליאת הכנסת על נס את פעולותיו לטובת הציבור של יעקב ליצמן במשך 23 שנותיו בכנסת.

"את נאומי הראשון אני רוצה להקדיש לאחד מוותיקי חברי הכנסת, איש שאנחנו חבים לו הרבה, הן ברמה האישית והן הציבורית, חבר הכנסת לשעבר הרב יעקב ליצמן שפרש לאחר 23 שנים בכנסת", פתח ואמר ח"כ טסלר.

"בשנים הארוכות בכנסת כיהן הרב ליצמן במגוון תפקידים. הבולטים שבהם היו, יו"ר ועדת הכספים ושר הבינוי והשיכון, בהם הטביע חותם חיובי ובל ימחה. אולם התפקיד שנשאר מזוהה איתו ביותר הוא שר הבריאות, אותו מילא שנים ארוכות במסירות ובתחושת שליחות. בתקופתו, הפכה משרה זו, לאחד מתפקידי השרים הבכירים והנחשקים ולא בכדי".

ח"כ טסלר המשיך ואמר כי "אין חולק על תרומתו הרבה להצבת נושא הבריאות בראש סדרי העדיפות הלאומיים, והעמדת לשכתו לסיוע לכל פונה, באופן שאין לו אח ורע במדינת ישראל. הוא יצר תקדים ולפיו, משרד הבריאות מהווה בעצם גם כתובת להגשת עזרה לציבור הרחב ולא רק גוף שמפקח על מוסדות הבריאות. אלפים נעזרו על ידו. אזרחים מהשורה, עשירים או עניים, חרדים או חילונים, יהודים או ערבים, אין אחד שלא נענה וכולם במידה שווה וללא אפליות. אין ספק, שהרב ליצמן ניצח על אימפריה של סיוע לפרט בצורה חסרת תקדים".

"ברמה הלאומית, אנחנו חבים לו תודה עמוקה על הכנסת רפורמת טיפולי השיניים לילדים שנכנסו לסל הבריאות; על הרפורמה במערך בריאות הנפש; המאבק בצמצום צריכת המזון המהיר, חובת סימון מוצרי המזון ועל המאבק הנחוש שהוביל בפרוץ הקורונה שהצילה את חייהם של רבבות, ועוד דברים גדולים שעשה למען הציבור".

ח"כ טסלר סיים ואמר: "הרב ליצמן היה לסמל של פוליטיקאי צנוע וישר דרך, המוכן להיאבק על עקרונותיו גם במחיר ויתורים אישיים. הוא ייצג בגאווה, בכבוד ובסייעתא דשמיא, את עמדותיהם של גדולי ישראל ואת הציבור החרדי כולו, בכל מאבק על קודשי ישראל וזכה להצלחה מרובה. רבים מהפוליטיקאים של היום חושבים קודם כל על עצמם ורק לאחר מכן – וגם את זה אני אומר בהסתייגות – על האחר, הרב ליצמן שייך לזן העסקנים של פעם שחושבים קודם כל על הזולת ופועלים למענו ורק לאחר מכן – אם בכלל - על עצמם".

"אנו תקווה, כי הרב ליצמן ימשיך לפעול למען עם ישראל, בכל דרך שימצא לנכון. אין ספק שהוא יחסר לכנסת, הוא יחסר לציבור בישראל והוא יחסר לי באופן אישי, סיים בהתרגשות. "בשם עם ישראל שנעזר על ידו הן במישור האישי והן במישור הציבורי, שלוחה לרב ליצמן: תודה".