פינה מספר 22 בסדרת "חינוך מהבית"

בפינתו השבועית אצלנו, מספר הרב יונה גודמן, שיותר ויותר בני נוער נוקטים בגישת חיים של "חיה ותן לחיות". אמנם לא מדובר בכולם, אך רבים מסרבים לנקוט עמדה בסוגיות שונות וחשובות, יהיה זה ביחס לשמירת שבת בפרהסיה, ביחס ללהט"בים או לכל נושא אחר. ממקום עמוק בתפיסתם הם טוענים ש"זכותו של כל אחד לבחור את דרכו" ושבעצם, אין בכלל דרך נכונה.

לדברי הרב יונה, אין הכוונה לזכותם החוקית של אחרים לפעול כרצונם, אלא לדעת חלק גדל מילדינו שזכותם המוסרית של אחרים לעשות הכל, מתוך הנחה שאין דרך עדיפה כלל. מה שלפעמים מתגלה בנימוק של רצון לא לריב ולקדם אחדות, מתברר כיונק מתפיסת חיים שורשית בה אין אמת ואין דעות צודקות.

במצב זה, כך לפי הרב גודמן, תפקידינו ההורי הוא לעסוק בשורש ולא רק בתת-נושא זה או אחר. על הורים לחנך את ילדיהם לשמוח בדרכם ולהאמין בה, אף עת הם קשובים לגישות חיים אחרות.

לדעתו של הרב יונה, "פתיחות לדעות עשוי להיות דבר חשוב, בתנאי שתחילה יש לך, בני היקר, דעות ועמדות שחשובות לך...".