מצת חשמלי שהונח על מזרן בדירה ברעננה, התלקח וגרם לשריפה קטלנית. לא היו נפגעים. לוחמי האש השתלטו על הדליקה. במקביל הצוותים סרקו את הדירה אפופת העשן ואת שאר הדירות בבניין.