המכתב מהרב יוסף יצחק שניאורסון לרב אברהם יצחק הכהן קוק
המכתב מהרב יוסף יצחק שניאורסון לרב אברהם יצחק הכהן קוק צילום: בית המכירות DYNASTY

מכתב תקיף ונדיר ששלח הרב יוסף יצחק שניאורסון (האדמו"ר הריי"ץ) לרב אברהם יצחק הכהן קוק שלושה חודשים לפני פטירת האחרון - מוצע למכירה פומבית בבית המכירות הפומביות DYNASTY בירושלים.

מדובר במכתב החתום בחתימת ידו של הרב שניאורסון, האדמו"ר השישי של חב"ד, בעניין סדרי ישיבת 'תורת אמת'. המכתב נשלח לרב קוק להזהירו בבקשה כי לא יפעל לעשות דבר לשינוי הסדרים בישיבת 'תורת אמת' ששכנה באותם ימים בעיר העתיקה בירושלים.

את המכתב שלח הרב שניאורסון ממקום משכנו בוורשה בתאריך י"ז אייר תרצ"ה (1935). הוא הודפס במכונת כתיבה על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר הריי"ץ, בחתימת ידו ובתוספת מספר מילים בכתב-ידו.

במכתבו פונה האדמו"ר מחב"ד לרב קוק בתארי כבוד מופלגים: "כבוד הרה"ג הנודע ומפורסם לשם תהלה ותפארת בתוככי גאוני יעקב בכל מרחבי תבל וקצוי הארץ... מוהר"ר אברהם יצחק הכהן שליט"א".

באותם ימים כיהן הרב קוק כרבה הראשי של ארץ ישראל, כשלשה חודשים לפני פטירתו. בעקבות נסיון מצדו ומצד בית דינו לקבוע סדרים חדשים בישיבת 'תורת אמת' החבד"ית, שחלק מרבניה באותם ימים היו תלמידיו של הרב קוק, הרב שניאורסון שיגר לו מכתב תקיף בו הוא דורש כי לא יעשה שום שינויים בסדרי הישיבה.

המכתב המלא
המכתב המלא צילום: בית המכירות DYNASTY

"אנני יודע עדיין הפרטים בזה, ובטח כת"ר שליט"א יכתוב לי הנסבה אשר הביאם לזה, ואת אשר בדעת כת"ר שליט"א להציע בעניני סדרי הישיבה... לא יעשה דבר בהנוגע לישיבת תורת אמת יצ"ו, עד אשר יקובל תשובתי על הידיעות המפורטות שאקבל בעזה"י". בסוף המכתב הוסיף האדמו"ר בכתב ידו לאחר המלים "והנני ידידו הדו"ש מוקירו ומכבדו", את המילים: "כערכו הנשא המברכו".

ישנן מספר גירסאות באשר לשינויים שרצה הרב קוק להנהיג ב'תורת אמת'. יודעי דבר יודעים לומר כי כחלק מניהול סדרי הישיבה בירושלים קבע האדמו"ר החב"די כי ילמדו בישיבה יחדיו הן בחורים והן אברכים ואילו הרב קוק ראה לנכון להנהיג בישיבה סדרים חדשים אשר יפרידו בין הבחורים לאברכים. כששמע על כך הרב שניאורסון הוא שיגר לו את המכתב בבקשה כי לא ישנה דבר בסדרי הישיבה מכפי היה נהוג עד כה.