מרב מיכאלי
מרב מיכאלי צילום: Olivier Fitoussi/Flash90

בצל פיזור הכנסת והעובדה שהרפורמה בתחבורה ציבורית, עליה כבר חתמה שרת התחבורה מרב מיכאלי, אמורה להיכנס לתוקף בעוד כחמישה שבועות, משרד עורכי הדין של ד"ר י. וינרוט ושות', הגיש עתירה לבג"ץ בשם ארגון 'אמת ליעקב', ובה הם דורשים את ביטול הרפורמה.

העותרים מצביעים על שורה ארוכה של ליקויים בקבלת ההחלטה ובאימוץ הרפורמה, הן בהיבט המהותי והן בהיבט הפרוצדורלי.

העותרים גם מצביעים על המשמעות החמורה של החלת הרפורמה בטרם יתבצע דיון מעמיק בבג"ץ בליקויים הכרוכים בה, ועל כך שמאות אלפי בני אדם יינזקו באופן מיידי. משכך, הם מבקשים לבטל אותה בהקדם.

בעתירה ניתן דגש לשני היבטים משמעותיים של התנהלות לקויה של שרת התחבורה: הפרת חובת ההיוועצות וכשל מהותי בהחלטה לגופה, משום שהיא לוקה בחוסר סבירות חריף, העדר מידתיות ופגיעה אקוטית בזכויות חוקתיות.

"ברפורמה שכביכול באה לייצר מדיניות מחירים פשוטה ושקופה. יצרו המשיבים 'מיטת סדום' בגרסה ישראלית, מיטת סדום שמקצצת במחיר הנסיעה באותם אזורים שאינם מסווגים כמוחלשים ומותחת ומאמירה את מחיר הנסיעה דווקא למי ש'קצר בכסף'", כותבים העותרים.

העותרים מונים את רשימת הכשלים: "נפגעו אוכלוסיות שאין ברשותם פלאפון חכם, בוטלו ההנחות לערים המוחלשות, בוטלו הסדרי הנסיעה והנחת הערך הצבור בכרטיס הרב קו, שורטטה מפת ערים פריפריאלית תמוהה ובלתי מתקבלת על הדעת, והרפורמה נעדרת לחלוטין מרכיבים אלמנטריים של הפניית משאבים לשיפור איכות השירות והתשתיות בתחבורה הציבורית".

העתירה סוקרת בפרוטרוט את ההליכים הפגומים בהעברת הרפורמה, ואת מאבקם של חברי הכנסת, בהובלתו של יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ מיכאל ביטון. לסיכום, מבקשים העותרים לבטל את הרפורמה.

מארגון 'אמת ליעקב', שכבר רשם הצלחה במאבקו בבג"ץ נגד הקיצוץ בסבסוד המעונות נמסר: "אמנם אנחנו מקווים שהממשלה הבאה תבטל את הצעדים הפוגעניים והאכזריים כלפי השכבות החלשות ומגזרים שלמים שנעשו על ידי הממשלה הזו, אך הדבר עשוי להימשך זמן רב, והרפורמה נכנסת לתוקף כבר בעוד מעט יותר מחודש והיא תביא חלילה לפגיעה במאות אלפי אזרחים. אנחנו סמוכים ובטוחים כי בית המשפט העליון יבין את חומרת הנזק ויבלום את החלת הרפורמה כמתבקש".