הרב יצחק דביר, סגן ראש מכון 'התורה והארץ', שוחח עם בערוץ 7 על הדרך הייחודית שמציע המכון לקיום מצוות השמיטה.

"בסוף שנת השמיטה התורה אומרת לנו לשמוט את כל החובות. הפרוזבול לוקח את החובות ונותן אותם לבית הדין. הוא תוקן מפני שקיום שמיטת כספים גרם לאנשים להפסיק להלוות, כך בעצם עוקפים כביכול את שמיטת כספים", פותח הרב דביר.

אל תפספסו מצווה של פעם בשמיטה

הוא מציג את מיזם 'נדיבי ארץ'. "המציאות שבה כולם חותמים פרוזבול גורמת לנו להפסיד לחלוטין את מצות שמיטת הכספים, אך יחד עם זאת אנו מפסידים את ערכי המצוה וההזדמנות שהיא נותנת למשפחות הכורעות תחת נטל החובות. לכן הקמנו את קרן נדיבי ארץ, שמטרתה להביא לידי ביטוי את מצות שמיטת כספים וקיומה".

"בכסף שנאסף לקרן, משתמשים למטרה העקרונית שמתאימה לשמיטת כספים - אנחנו פונים למשפחות שמה שמונע מהן לצאת ממצב העוני אלו החובות שרובצים עליהם - ומנסים לכסות להם את החובות. זה נעשה בשיתוף עם עמותת 'מקימי'. אנחנו בעצם פונים לבנק או לכל גוף אחר ומבקשים להגיע להסדר. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו נותנים שליש מהחוב ומוותרים להם על יתרת החוב. זה אומר שכל שקל שאדם נותן שווה בסופו של דבר פי שלושה", מוסיף הרב דביר.

הוא מסכם: "יש כאן הזדמנות של פעם בשבע שנים ולקיים את השמיטה למעשה, משהו שרבים לא זכו בו".

אל תפספסו מצווה של פעם בשמיטה