הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטייןצילום: Aharon Krohn/Flash90

נושא מוסדות הממלכתיים החרדים הוא רגיש בקרב הציבור החרדי שגדולי רבניהם התבטאו נגד פתיחתו והלימוד בו.

אמש (חמישי) מנהלי מספר תלמודי תורה עלו למעונו של מנהיג הציבור הליטאי וראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין, להתייעצות בנושאי חינוך.

במהלך ההתייעצות, שאלו המנהלים מה לומר למלמדים שעוברים לחינוך ממלכתי חרדי: "מוסדות ה'ממלכתי חרדי' מציעים למלמדים שלנו לעבור ללמד אצלם תמורת משכורת גבוהה יותר ויש שנמשכים לזה ונגרם נזק לחדרים שמלמדים עוזבים, מה לומר למלמדים על כך?"

הרב השיב בנחרצות: "הם מפסידים עולם הבא, מפסידים את העולם הבא".

המנהלים הקשו: "אפילו שהם מלמדים שם את אותה התורה, הם מפסידים עולם הבא?"

הרב ענה: "בוודאי, המלמד מפסיד עולם הבא, זה מזיק לחיידר" (תלמודי תורה).

המנהלים: "ואם נחדד את זה, כל צורה שמחזקים את הממלכתי חרדי שהוא גוף שהוקם נגד גדולי ישראל, אפילו שמלמדים שם תורה מפסידים עולם הבא?" הרב: "כן, נכון".

המנהלים עברו לנושא לימודי חול במוסדות החרדים: "בדרך כלל השעה שלומדים לימודי חול אחרי הצהריים בחיידר, זה זמן שיש בו רפיון, האם ראוי לעשות מבצעים לחזק לימודי חול, או שיש להשאיר את המבצעים רק על לימודי קודש, ולא לחזק במבצעים על לימודי החול". הרב פסק: "לא כדאי לחזק לימודי חול".