פינה מספר 23 בסדרת "חינוך מהבית"

"בחוץ מתנהלת מערכה ציבורית רחבה ולעיתים קשה, על ערכי המשפחה ומקומם". כך לדברי הרב יונה גודמן, בפינתו השבועית על תפקידינו החינוכי עם ילדינו.

לדברי הרב גודמן, רבים בציבור שלנו חשים שיש בפניהן שתי אפשרויות בלבד. הראשונה, להחליט שיש כאן מגמה מסוכנת נגדה יש להילחם באופן ציבורי: אזי אז, להצטרף למגוון פעילות מחאה, חלקן בשפה חריפה, כדי להביע התנגדות נחרצת למגמה.

לדעתו, "אחרים, שאולי אינם מזדהים עם סגנון חלק מהדוברים והפעולות, או שחושבים שהאבחנה אינה נכונה, בוחרים פשוט באדישות ואינם עושים דבר".

אך לדבריו, יש אפשרות נוספת שבה כדאי לכולם לבחור, והיא להבין שנוכח המצב, יש צורך לחזק את ערכי המשפחה אצל ילדינו ובני משפחתנו. בין אם בוחרים להצטרף לזירה הציבורית ובין אם לא: להבין שיש גם זירה משפחתית, להבין שילדינו מושפעים ממגוון קולות, חלקם צורמים, המושמעים בכלים שונים כולל בתקשורת ההמונים.

במצב זה, כך לדברי הרב גודמן, "עלינו ליטול יוזמה. לנצל אירוסין של בת דודה כדי לדבר עם ילדינו בשבח החתונה היהודית. להתייחס ללידה של אחיין חדש כדי לדבר איתם על ערך הילודה ועל ערכי המשפחה, וכן הלאה".

במילים אחרות, הרב יונה קורא לכל אחד: לפעול בזירה הציבורית כהבנתו, אך בד בבד להבין ביתר שאת שעליו לחנך במודע את ילדיו לערכי יסוד שבעבר נחשבו מובנים מאליהם.

"עלינו לחנך ראשית לכל את בני ביתנו, שיבחרו להאמין ולדגול בערכי משפחה באור התורה, למען נזכה להקים משפחות ברוח רצונו יתברך".