הרב עובדיה יוסף
הרב עובדיה יוסף פלאש 90

תלמידיו של הרב עובדיה יוסף זצ"ל פרסמו לאחרונה הקלטה מתוך שיעור שמסר בעבר, בו הוא מדבר בחריפות נגד חברת הכנסת דאז גאולה כהן, שעלתה להר הבית.

בשנת 1990 הרב יוסף כינה את כהן, ממייסדות תנועת 'התחיה', "הרשעה הזאת", ותקף את פעילי הר הבית שנאבקים על מנת להתפלל בהר.

"לכן, אלה שקוראים את עצמם 'נאמני הר הבית', בשביל להתפלל מנחה איזה בעיות ומלחמות עושים שם, מה הדברים האלה? מה התועלת בזה? המסגד עומר יושב במקומו, הערבים הטמאים ימח שמם במקומם, אז אם תתפלל מנחה שם או לא תתפלל זה העיקר? זה כמו שאוכל חמץ בפסח, כמו שאוכל ביום הכיפורים! כל כך זה דבר חשוב שאתה נכנס שמה?", תמה הרב יוסף.

"לצערנו הרב תמיד נוהרים לשם תיירים יהודים, או מחוסר ידיעה, שחושבים שזה מותר, ויש כאלה שיודעים שזה אסור ולא אכפת להם. נכנסים שמה, הולכים ומבקרים בתוך המסגדים", ציין, ועבר לדבר על גאולה כהן. "כמו זאת הרשעה, חושבת את עצמה דתיה, היא בעד לא לנטוש את הר הבית, היא עושה את כל 'התחיה' שלהם, תחיית המתים, נכנסים בפנים 'ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה'".

גאולה כהן בצעדה בעיר העתיקה
גאולה כהן בצעדה בעיר העתיקה צילום: צביקה ישראלי, לע"מ

הוא הוסיף: "זה איסור כרת, אבל מי יאמר לה איזה דבר. היא שומעת לחכמים? לרבנים? יש לה פה גדול, מתקיפה את הרבנים, רק בזמן שהיא זקוקה לעזרתם, שיכתבו לה פסק דין 'מכבוד הרבנים הראשיים שאסור לוותר על כל שעל בארץ ישראל ביהרג ואל יעבור'. בזה כבר מתאים לה פסק הרבנים, אבל היא שומעת לנו לא להכנס להר הבית? כמה פעמים היא מארגנת, לוקחת אנשים שכמוה פרחחים אנשי גיהנם, 'ויתלקטו אל יפתח אנשים ריקים', לא דת ולא דין, ונכנסים להר הבית. היא בראש הדגל שצריכים לגייס את בני הישיבות, זאת הרשעה הזאתי, מה הדת שיש לה, אם נכנסת במקום כרת בבית קדשי הקדשים? מה אכפת לה? נכנסת במסגד עומר בפנים. תראו מה שיש לנו בעוונותינו הרבים, איך התורה מטושטשת אצל האנשים האלה, מפני שגם מוחם מטושטש".

"'והיו עיני ולבי שם כל הימים'. הקדושה של השכינה לא זזה משם, ולכן אסור לנו להכנס, כיון שאנחנו טמאי מתים. אנו לא מוותרים על הר הבית ח"ו! עד שהקב"ה יביט בעניינו ישלח לנו את המשיח, יזה עלינו אפר פרה אדומה, כמו שכתוב: 'וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם', נהיה טהורים, ונוכל להכנס בעזרת ה' בשמחה ובששון, ולא רק לבקר. מה יש שם עתה, הגוים מתפללים את התפלות שלהם וצועקים מוחמד, ימח שמם הם ומוחמד ביחד... מה יש שם? למה אדם ילך לשם? לכן צריך להתפלל להקב"ה, 'כי לישועתך קוינו כל היום', כביכול הישועה של הקב"ה שהעולם כולו יתמלא דעה, כולם ישמרו תורה ומצוות, זה העיקר", כך הרב עובדיה יוסף זצ"ל.