בית ספר של הקיץ. ארכיון
בית ספר של הקיץ. ארכיוןצילום: דוברות משרד החינוך

משרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי וההסתדרות סיכמו יחד כי סייעות רפואיות וסייעות משלבות, שיועסקו במסגרות "בתי הספר של החופש הגדול", תקבלנה תוספת שכר של 75 שקלים לכל יום עבודה (5 שעות עבודה לפחות).

אם הן יעבדו באופן מלא לאורך כל תקופת הפעילות של בתי הספר של החופש הגדול, הן תקבלנה תוספת של 1,125 שקלים לשכרן. מ

דובר בבשורה חשובה להורים ולתלמידים עם צרכים מיוחדים, אשר נזקקים לליווי של סייעת משלבת או סייעת רפואית במהלך שהותם במסגרות.

"בתי הספר של החופש הגדול", נותנים מענה לילדי הגנים ולתלמידי כיתות א'-ג', והם יחלו לפעול מה- 3 ביולי ועד ה-21 ביולי.

הפעילויות מתמקדות במתן מענים רגשיים וחברתיים, העשרה, חוויה והפגה. הן כוללות פעילויות אמנות ויצירה, משחקי תנועה, קריאה בספרים, ריקוד ופעילות גופנית.