אם בן גביר יביא יותר מנדטים, אתן לו את המקום הראשון חדשות 13