נר נשמה
נר נשמה צילום: איסטוק

חסידות גור אבלה אחר לכתו של הרב עקיבא יוסף לוינזון זצ"ל, מזקני וחשובי חסידי גור בירושלים. בן 83 היה בפטירתו.

המנוח היה מקורב לאדמו"רי גור לדורותיהם ועוד זכה להסתופף בצילו של בעל ה'בית ישראל' מגור זצ"ל.

באתר 'בחדרי חרדים' תואר המנוח כ"שקדן של בית המדרש גור בירושלים".

"אין מי שלא הכיר אותו", סיפרו מכריו, "במשך שישים שנה, ישב והגה בתורה בבית המדרש".

הותיר אחריו בנים ובנות וצאצאים רבים ההולכים בדרכו.

הלווייתו התקיימה היום מבית הלוויות שמגר בירושלים להר המנוחות שם נטמן.