מייקל לוי
מייקל לויצילום: באדיבות המצולם

מחר יעלה בכנסת לקריאה ראשונה חוק איזוק אלקטרוני לגברים בלבד, אכיפה בררנית, מי שיגיד לכם אחרת חי כנראה במציאות מקבילה.

האשה מגישה תלונת שווא, מסלקים אותך מהבית שלך, מהילדים, מרחיקים תחת צו, מחייבים אותך לקבל טיפול למרות שלא עשית דבר ואז ברור שאתה אשם הרי טיפול נועד לאשמים, כעת יאזקו אותך כי אתה נחשב מסוכן, למרות שלא הוגש נגדך כתב אישום, לא הורשעת, אתה חף מפשע, רק בגלל שאתה גבר.

בהתאם להצעת החוק, השימוש בפיקוח אלקטרוני, נגד גברים בלבד, יתקיים במקרה שקיים צו הגנה נגד אדם (כ – 6000 גברים בשנה) החשוד באלימות במשפחה או נטען נגדו שהיה אלים, במקרים הללו יחויב לשאת על גופו צמיד אלקטרוני.

צווים מעין אלו, מוצאים כדבר שבשגרה בסכסוכי משפחה תמיד כלפי גברים נורמטיביים – תעשו פרצוף מופתע.

הסיבה היחידה לעיסוק בסוגיה, הנה דווקא החיבור לתופעות שאין להן דבר וחצי דבר עם החברה היהודית, כגון: מעמדן של נשים בחברות מוסלמיות, מדינות עולם שלישי ורצח על רקע מה שמכונה "כבוד המשפחה" בחברה הערבית.

פילוח עומק של רצח נשים יגלה, כי ככל שמדובר באוכלוסייה היהודית, הרי שה'תופעה', אם בכלל קיימת, עומדת על פחות מ-1 – למיליון, במספרים מוחלטים בממוצע רב שנתי נרצחות בישראל 4 נשים יהודיות בידי בן הזוג. למעשה, החברה המוסלמית המהווה כ-17% בלבד מהציבור הישראלי, תורם כ-80% ממקרי הרצח.

מטרת התיקון לחוק, אינה מניעת אלימות במשפחה ורצח, למעשה על פי נתוני משטרת ישראל שליש מנפגעי אלימות בין בני זוג הינם גברים, האם יוציאו צו הגנה נגד נשים יחד עם איזוק – ברור שלא.

קידום חוק האיזוק האלקטרוני לגברים, תוך התעלמות מוחלטת מאלימות נשים, בטרם ביטול
'דה יורא' ו– 'דה פקטו' של הנחיה 2.5, המונעת הגשת כתבי אישום כנגד נשים בגין תלונות שווא, תעודד הגשת תלונות שווא, תביא לאיזוק, על כל פגיעתו המשפילה והפוגענית בכבוד האדם, תהרוס חייהם של אלפי גברים ותדחוק רבים מהם לאובדנות, ובוודאי, תעצים הסכסוך וכפועל יוצא תפגע גם בילדים המשותפים.

על רקע האמור, מתבקש ביטולו של חוק האיזוק האלקטרוני לגברים, מאחר וקיומו יחול למעשה על בסיס מינו של האדם, בנסיבות המוטות הקיימות כיום וללא משפט ופסק דין חלוט:

א. רעיון הזוי זה וכאמור, מבוסס תעמולה, שקרים והסתה ואינו מתכתב עם המציאות ובוודאי שמטיבו וטבעו הנו גזעני ומפלה.

ב. מדובר בחוק המנוגד לחלוטין לשורה של חוקי יסוד עליהם מתבססת מדינת ישראל, החל במגילת העצמאות, עבור דרך חוק-יסוד כבוד האדם וחירותו וחזקת החפות וכלה בשלל חוקים נוספים כגון חופש העיסוק וחופש התנועה.

ג. חוק זה רק יעצים הקיטוב והשנאה בסכסוכים משפחתיים – אין צורך להיות נביא בכדי להבין,
שהתוצאה האמיתית והמיידית של החוק, תהא הגברת השימוש בעלילות שווא.

התוצאה תהיה, איזוק אלפי גברים בשנה בחסות תלונות השווא באלמ"ב תוך התעלמות מוחלטת של הפרקליטות מהתופעה. או שמא, מדובר בחלק מתוכנית השלבים נגד גברים - "אזיק היום מכלאות לגברים מחר". ובעיקר, התיקון המוצע לחוק – לא ימנע אלימות ורצח גברים ונשים.

מייקל לוי הוא יו"ר 'אבות למען צדק'