מתניהו אנגלמן
מתניהו אנגלמןצילום: דוברות

בחודשים יוני עד נובמבר 2021 בדק משרד מבקר המדינה היבטים שונים בניהול התקציב הרגיל ברשויות מקומיות. הבדיקה התייחסה לשלב הכנת התקציב וגיבושו, לניהול התקציב במהלך שנת העבודה על ידי הרשויות המקומיות, ולקשרי הגומלין עם מחוזות משרד הפנים המשמשים גורמי בקרה ואסדרה.

מלבד מודיעין עילית, בדק המבקר גם את עיריות קריית מלאכי, יקנעם עילית, ראש העין, רמת השרון ובאקה אלגרביה.

נוסף על כך, נערכה הביקורת גם במינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ובמחוזות מרכז וחיפה של משרד הפנים וכללה ביקורת השלמה במחוזות של המשרד: צפון, תל אביב, ירושלים, דרום ואגף בכיר יישובים ישראליים ביהודה ושומרון.

על פי הנתונים המתפרסמים בדו"ח מבקר המדינה, מודיעין עילית היא אחת הערים שבהן הוגשו הצעות תקציב לעיון ולדיון של חברי המועצה במועד מאוחר מהקבוע בחוק.

המבקר מצא שהצעות התקציב לשנים 2018 - 2021 הוגשו לחברי מועצת העיר בעיכוב של 48 - 109 יום.

עיריית מודיעין עילית לא הקפידה לכנס את ועדת הכספים בתדירות של לפחות אחת לשלושה חודשים, כנדרש על פי הנחיות משרד הפנים.

בשנת 2018 התכנסה הוועדה במודיעין עילית פעם אחת, בשנת 2019 שלוש פעמים, ובשנים 2020 ו-2021 ועדת הכספים התכנסה פעמיים בכל אחת מהשנים.

עוד עלה בביקורת כי יש שוני גדול בין שש הרשויות שנבדקו בהיקף ההוצאה על שירותים מקומיים וממלכתיים לתושב.

לדוגמה, ההוצאה הגדולה ביותר לתושב על שירותים מקומיים, זו של עיריית רמת השרון, הייתה בשנת 2019 - 2,189 ש"ח, גבוהה פי יותר מארבעה (כ-454% יותר) מההוצאה המקבילה הקטנה ביותר, זו של עיריית מודיעין עילית, שהייתה 482 ש"ח.

השוני בהוצאה לתושב על שירותים ממלכתיים קטן יותר - בהיבט זה הפער בין עיריית רמת השרון (4,956 ש"ח) ובין עיריית מודיעין עילית (2,622 ש"ח) הוא 189%.

המבקר אף בדק את הטיפול של הרשויות ושל משרד הפנים באישור תקציב המילואים (תוספת תקציב במהלך השנה).

עירית מודיעין עילית אישרה במועצת הרשות את תקציב המילואים הראשון לשנת 2018 בסוף אוגוסט 2018 ואת השני בתחילת ינואר 2019 (לאחר תום שנת התקציב) ולשנת 2019 בסוף נובמבר 2019, ותקציב המילואים הסופי לשנת 2018 אושר במשרד הפנים חודש לאחר תום שנת התקציב ולשנת 2019 למעלה מחודשיים לאחר תום שנת התקציב.

המבקר מתניהו אנגלמן ממליץ לעיריית מודיעין עילית להקפיד ולפעול על פי תקציב מאושר - ואם יש צורך בתקציב מילואים, לאשר אותו במועצת העירייה ולהעביר אותו לאישור משרד הפנים מבעוד מועד.

המבקר הוסיף וציין כי כדי לשפר את התנהלותן של הרשויות המקומיות ואת יעילותן מהבחינה הכספית והתקציבית, על משרד הפנים והרשויות המקומיות לפעול לתיקון הליקויים, לאשר ולנהל את תקציבי הרשויות בהתאם להוראות הדין ולבחון את הדרכים לייעול תהליכי התכנון התקציבי והקצאת התקציבים על ידי הרשויות.

נוסף על כך מומלץ כי הוועדה הבין-משרדית לביזור סמכויות והוועדה הפנימית לביזור סמכויות במשרד הפנים יבחנו את ממצאיו והמלצותיו של דוח זה במסגרת גיבוש המלצותיהן בדבר ביזור סמכויות לרשויות המקומיות.