על כל בית שנבנה בא"י יש לשמוח שמחה גדולה. עאכו"כ יש לשמוח על בית שנבנה ביהודה ושומרון. ומה גדולה השמחה היום בחנוכת השכונה החדשה, חנוכת שלש מאות יחידות דיור, כאן בבית אל עיה"ק. ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לפני 44 שנים כאן ממש במקום הזה התחיל הישוב. 16 משפחות ראשונות עלו לכאן בצד המחנה הצבאי בתנאים חלוציים. ולאט לאט הישוב התרחב נבנו בתים נבנו שכונות וגם שכונת האולפנה בצלע ההר הגבוה שמימולנו. והנה נגזרה גזרה רעה להרוס שלושים דירות בשכונת האולפנה. עשינו כל מאמץ לבטל את רוע הגזרה ולא עלה בידינו. ולפני 10 שנים בדיוק בחודש זה ,חודש תמוז, הגיע היום להוצאה לפועל של ההרס.

אנו לא היינו יכולים לעמוד מנגד ולתת ח"ו להוציא אל הפועל את ההרס המיותר חסר ההגיון. ואז באה משלחת נכבדה מאת ראש הממשלה דאז ובראשה מזכיר הממשלה ושר בממשלה ומתאם הפעולות בשטחים ועוד עוזרים.

והם מבטיחים בשם ראש הממשלה שאם לא תהיה התנגדות אקטיבית להריסה יבנו שלש מאות יחידות דיור בבית אל, פי עשרה מהבית הנהרסים. והם פורסים מפות ואומרים כאן יבנו שלש מאות הדירות, כאן יבנו שלשים במקום השלשים הנהרסים וזה יקח כך וכך חודשים לאישור הראשון, וכך חודשים לאישור השני, וכך תוך שנה וחצי כל האישורים ינתנו, ואפשר להתחיל לבנות את השכונה.

והציבור אומר אי אפשר להסכים להריסה עקרונית ומעשית. אין לתת אמון בהבטחות הם לא יקוימו, ראש הממשלה לא יקיים את הבטחתו. ועלי נופל כובד ההחלטה האם להסכים ולתת אמון או להתנגד. ואני קבלתי החלטה לתת אמון. אנחנו לא מסכימים להרס אבל לא נעשה פעולות אקטיביות נגד ההריסה.

עוברת שנה וחצי ואין אישור לבנית השכונה עוד שנה ואין אישור ואנשים אומרים לי אתה רואה ראש הממשלה לא מקיים הבטחות ואני מרגיש פגוע. והנה גזרה חדשה על הבתים של דריינוף, ושוב מאבק נגד ההרס ושוב ראש הממשלה מבטיח הפעם ההבטחה תקויים, ואני כבר לא יכול לתת אמון... ועוד שנה עוברת ועוד שנה... בסוף בא האישור והבתים נבנו. כמובן אחרי מאמצים רבים ולחצים שראש המועצה שי אלון ועוד פעלו.

מורי ורבותי אם אדם הבטיח לקיים בזמן והוא איחר יש על זה לאו בל תאחר. גם אם לבסוף קיים הוא עבר על בל תאחר. בגלל חוסר האמינות אין לנו ממשלה קבועה זה כמה שנים. הכול מתחיל מאמונה אמיתית בשם ית' ואמונה שלמה מביאה לאמונה באדם ולאמון ואמינות.

ועכשיו שאנו עומדים כאן בחנוכת הבית. חנוכת השכונה בכל זאת מגיעה תודה לראש הממשלה לשעבר מר נתניהו . והתודה והברכה לראש המועצה שי אלון על כל ההשתדלות לקדם את הבניה.

הנה אנו עומדים כאן בין הבתים הגבוהים העומדים זקופים וצופים על פני רמאללה מצד אחד, וג'ילזון מהצד השני. והם אומרים הנה ראו עם ישראל חוזר לארץ ישראל. עם ישראל חוזר הביתה, לארץ שהקב"ה הבטיח אותה לאבותינו ולנו. כאן במקום הזה אמר הקב"ה ליעקב הנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת. כאן במקום הזה ד' מבטיח ליעקב ולעם ישראל ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה.

והנה ההבטחה מתקיימת הקב"ה משיב אותנו לא"י ואוי לו למי שמפריע ומנסה לעכב את החיבור שלנו לארץ ד' ארץ אבותינו, אוי מי יחיה משמו אל. אמר ר' יוחנן אוי לה לאומה שתמצא בשעה שהקב"ה עושה פדיון לבניו שיעלה על דעתה לעכב ישראל.

ואנו מתבקשים ומתפללים השיבנו ד' אליך ונשובה. מושכינו אחריך ונרוצה. חדש ימינו כקדם.