בנייה
בנייה צילום: ISTOCK

אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר פרסם את סקירת ענף הנדל"ן למגורים לחודש מאי 2022. בחודש זה, סך הדירות שנרכשו עמד על כ־10.5 אלף, ירידה של 16% בהשוואה למאי אשתקד וירידה זה חודש שלישי ברציפות. ירידה חדה ברכישות המשקיעים, ירידה גם במכירות המשקיעים. המגמה ממשיכה גם אצל הקבלנים שמוכרים פחות וגם מספר העסקאות בדירות יד שניה מראה ירידה.

הירידה במספר הדירות שנרכשו בחודש מאי מראה עלייה בשיעור הירידה לעומת החודשיים הקודמים. בניכוי העסקאות המסובסדות על ידי הממשלה מספר העסקאות בחודש מאי עמד על 9.6 אלף, ירידה של 14% בהשוואה למאי אשתקד. אחוז הירידה בעסקאות בדירות יד שנייה זהה לירידה בדירות שנרכשו בסך הכל ועומד על 16% גם כן בהשוואה למאי אשתקד. המרכז ונתניה בולטים בירידות חדות במכירות יד שנייה.

משקל המשקיעים ממשיך לרדת

בחודש מאי נרשמו 1.9 אלף דירות אשר נרכשו על ידי משקיעים, ירידה חדש של 26% בהשוואה לחודש מאי אשתקד. כמובן שמגמת הירידה החדה ברכישות המשקיעים מגיעה לאחר העלאת מס הרכישה בסוף נובמבר אשתקד. יחד עם זאת, משקל המשקיעים בסך העסקאות פחת ב־2.4% לחלק של 18.5% בהשוואה למאי אשתקד.

שיעור גבוה יחסית מרכישות אלו בוצעו על ידי רי"טים ו/או חברות הרוכשות מקבצי דיור להשכרה. הסקירה מציינת, שהירידה ברכישות המשקיעים דומה במאפייניה למגמה שחלה לאחר העלאת המס הקודמת ב־2015.

גם בגזרת המכירות, ישנה ירידה של 10% במכירות המשקיעים בהשוואה למאי אשתקד, מדובר בשיעור ירידה מתון. גם מלאי הדירות בידי המשקיעים ממשיך להתכווץ, וקטן ב־300 דירות כפי שקורה מחודש דצמבר האחרון.

בפילוח גיאוגרפי, האזור היחיד שלא חווה את הירידה החדה ברכישות המשקיעים הוא אזור ב"ש שאף חווה עליה חדה של 23% ברכישות המשקיעים בהשוואה למאי אשתקד. זאת בעקבות, מספר מבצעי מכירות של קבלנים ורמה נמוכה שנרשמה במאי 2021 בעקבות מבצע "שומר חומות". הירידות הבולטות ביותר ברכישות המשקיעים נרשמו באזורי רחובות (44),תל אביב (42%) והמרכז (34%).

הקבלנים ממשיכים למכור פחות

מכירות הקבלנים בחודש מאי הסתכמו ב־3.8 אלף דירות, ירידה של 16% מול מאי אשתקד. המגמה ממשיכה את הירידה במכירות שהתחילה בחודש פברואר האחרון. בניכוי המכירות במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן" הקבלנים מכרו בשוק החופשי 2.9 אלף דירות, ירידה מתונה ביותר של 10% ביחס למאי אשתקד.

יחד עם זאת, הירידה ברכישת "דירה ראשונה" נמוכה במיוחד ביחס לשאר הקטגוריות ועומדת 4.2 אלף דירות, ירידה של 5% בהשוואה למאי אשתקד. המגמה מהחודשים האחרונים בהם ישנו יגודל ברכישות דירה ראשונה בפריפריה ועמת המרכז המשיכה גם בחודש מאי.

בשונה מהנתונים האחרים, רמת הדירות שנמכרות "על הנייר" ממשיכה להיות גבוהה ואף לעלות כאשר שיעור זה הגיע לקרוב ל־60% מכלל הדירות שמכרו הקבלנים בשוק החופשי, רמת שיא בשנתיים וחצי האחרונות, ושיעור גבוהה ב־13% בהשוואה למאי אשתקד.

לכתבות נדל"ן לחצו כאן