העד
העדצילום: קובי פינקלר

80,000 יהודים חיו בוילנא לפני פרוץ מלחמת העולם השניה. 'ירושלים דליטא' כינו אותה. אחרי המלחמה נשארו בחיים כ -700 יהודים בלבד.

שנתיים אחרי תום המלחמה קיימו בנות הברית את משפטי נירנברג בגרמניה. באות העיר בה נחקקו חוקי נירנברג החליטו לשפוט את הרוצחים. עד יהודי יחידי שנשאר בחיים הוזמן להעיד.אברהם סוצקבר שמו.

ההצגה העד מביאה את סיפורו של אברהם סוצקבר, מי שנחשב לגדול משוררי היידיש,פרטיזן ולוחם שנבחר להיות העד היהודי היחיד. עדותו היתה אחת המשפיעות במשפטים.

משחקו המעולה ויוצא הדופן של מיכאל הנגבי בתיאטרון הארצי שעלה על במת פסטיבל 'לא בשמים' בגליל העליון היכה גלים.

סיפורו של אברהם סוצקבר הוא סיפור של אדם שהאמין בכוחה של שירתו להביא יופי מרפא גם בתקופה הכי חשוכה. וכפי שהתבטא"עם שירי הייתי גם בין חומות הגטו אדם חופשי".

יפה עשו חברי ועדת ההיגוי של הפסטיבל בבחירת ההצגה הזו. היא שונה, איכותית ותורמת הרבה להבנת האירועים.

המחזה נכתב בידי הדס קלדרון – נכדתו של סוצקובר ועודד אהרליך. שעה מרתקת ומלמדת שנתנה עוד ביטוי חשוב לפסטיבל.