פינה מספר 26 בסדרת "חינוך מהבית"

"בדימוי של רבים, לנגד עינינו גדל דור צעיר שמתמקד בעיקר בבילויים ובהנאות. כך פועלם בזמן פנאי בימי הלימודים, וכל שכן בימי החופש הגדול". כך פותח הרב יונה גודמן את פינתו השבועית להורים, באומרו שאכן אופי הדור מטפח צעירים (ואולי גם מבוגרים...) שחלקם ממוקדים יותר בהנאות מאשר בדורות עברו.

לדבריו, "יש הבדל בין הרוח הגדולה שמלווה דור עם אתגרים גדולים, יהיו אלו הקמת מדינה, התגייסות אזרחית רחבה בימי מלחמה וכן הלאה, לעומת דור הגדל בעידן פוסט-מודרני". ברם, הרב יונה מציע להורים לא לשפוט את ילדיהם, שלמען האמת עושים המון מעשים ערכיים לפרט ולכלל, ולהתמקד בעיקר בהוספת אור.

לדעתו: "עיקר תפקידנו אינו למתוח ביקורת. לא 'כמה כבר אפשר לצאת לבלות' ובוודאי לא 'כשאני הייתי צעיר, זה היה אחרת'."

הוא מציע לנו לחפש דרכים לטפח מודעות רוחנית. "ניתן לעשות זאת במגוון הזדמנויות: כשנוסעים יחד ברכב או כשממתינים לבדיקה רפואית, סביב שולחן השבת או בעת טיול משפחתי". הוא ממליץ להורים לא להתמקד בביקורת ובמאבק 'נגד', אלא ב'חינוך בעד'. ראשית לכל, בדוגמה אישית. שנית, בהתייעצויות איתם בנושאים ערכיים. לשאול לדעתם: "מה לדעתכם נכון לעשות בעת הזו בנושא X?", וכן: "האם נכון בעת הזו להקים ישובים בלי אישור?" או "האם צודקים חברינו שאומרים שהעיקר הוא התמודדות עם הנתק בין אוכלוסיות בעם, ולכן הצטרפו ל Y?"

" 'מעט מן האור מגרש הרבה מן החושך' זה לא רק משפט יפה", כך לדברי הרב יונה, "אלא כלל חינוכי לאורו ראוי לפעול בשיטתיות, כדי לחזק את ההתעניינות בערכים ובעשייה אצל ילדינו. זאת בד בבד עם אי-היגררות אחרי המותחים ביקורת על הדור הצעיר, והבנת הכוחות הגדולים הטמונים בו."