אילוסטרציה
אילוסטרציה צילום: ISTOCK

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפרסמת את סקירת האשראי השנתית על שנת 2021.

במסגרת הסקירה השנתית, בוחנת הסוכנות את מצב האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים, תוך ניתוח לפי קבוצות גודל מפורטות יותר של עסקים זעירים (עם מחזור של עד 2 מלש"ח), עסקים קטנים (עם מחזור של 2-5, 5-10, 10-25 מלש"ח) ועסקים בינוניים (25-50, 50-100 מלש"ח), תוך השוואת חלקם היחסי באשראי לעומת עסקים גדולים.

מהסקירה עולה כי חלקם של העסקים הקטנים והבינוניים ירד ל-44% מסך האשראי העסקי במערכת הבנקאות. שיעור זה נמוך משיא הירידה בתחילת משבר הקורונה ברבעון הראשון של שנת 2020, אז עמד חלקם על 44.2%.

יוסי עדס, מנהל תחום המימון בסוכנות, מציין כי "בשנים האחרונות אנחנו רואים מגמת ירידה בחלקם של העסקים הקטנים בעוגת האשראי העסקי במשק, וחלקם היום עומד על 44% בלבד, בעוד חלקם בתוצר דווקא עולה והוא מעל 50%. מגמה זו מראה שעדיין נדרשים צעדים ופעולות להרחבת היצע האשראי לעסקים קטנים ובינוניים וקידום התחרות בשוק זה".

במהלך שנת 2021 האשראי לעסקים הקטנים גדל בשנת 2021 בכ-11% בכ-26 מיליארד, לעומת האשראי לעסקים גדולים שעלה ב-19% - 54 מיליארד ₪.

במרבית שנת 2021 האשראי לעסקים זעירים היה נמוך בהשוואה לסוף שנת 2019 – לפני הקורונה, ורק ברבעון האחרון של שנת 2021 מצב האשראי לעסקים זעירים עלה ביחס להיקף האשראי לפני משבר הקורונה בשיעור של 4%. זאת לעומת עליה של 27% באשראי לעסקים גדולים בתקופה המקבילה.

בשנת 2021 פעלה הקרן בערבות מדינה שהוקמה בעקבות משבר הקורונה (קרן קורונה), לצד הקרן הרגילה שנתנה מענה לעסקים שחזרו לפעילות השוטפת. בשנת 2021 הועמדו בקרן קורונה כ- 2 מיליארד ₪ הלוואות לצד כ- 0.5 מיליארד נוספים בקרן הרגילה. עם זאת, עסקים רבים החלו לפרוע את ההלוואות שלקחו בשנת 2020 (בה הועמדו כ- 20 מיליארד ₪), כך שיתרת האשראי בקרן בערבות מדינה ירדה בכ-3.1 מיליארד ₪.

בתחום עלויות האשראי ניתן לראות כי גם בשנת 2021 היתה ירידה בהכנסות מריבית ביחס ליתרת האשראי, בהמשך לירידה בשנת 2020, אז היא יוחסה בעיקר לקרן בערבות מדינה אשר הכתיבה ריבית של פריים + 1.5. ראוי לציין כי הירידה בריבית נרשמה לפני העלאות הריבית של בנק ישראל החל מחודש אפריל בשנת 2022 (העלאות שעד ל 4.7.2022 הסתכמו ב- 1.15%).

בתחום האשראי החוץ בנקאי, ניתן לראות גידול משמעותי בשנת 2021, זאת לאחר צמצום בשנת 2020. עוד ניתן לראות כי אורך חיי ההלוואות עלה קצת, בשנת 2021 כ-70% מיתרת ההלוואות הן עד לחצי שנה לעומת 77% בשנת 2020.

נעמי הימיין-רייש סגנית מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: "בשנים האחרונות הממשלה הובילה צעדים שונים לקידום האשראי לעסקים קטנים, ואני מצפה שנראה את ההשפעה שלהם בקרוב. במקביל נמשיך לקדם במישורים נוספים הקלות וסיוע לעסקים הקטנים והבינוניים, שיאפשרו את מימוש פוטנציאל הצמיחה שלהם".