אילת
אילת צילום: ISTOCK

משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה מהצד הישראלי והרשות הכלכלית של עקבה ASEZA מהצד הירדני, חתמו על הסדרים להחזרת העובדים הירדנים המורשים לעבוד באזור העיר אילת בענף המלונאות וכן בענפי הבניין, התעשיה והשירותים, בהתאם להיקפי המכסות שהיו בתוקף עד להתפרצות מגפת הקורונה.

בהתאם לכך, החל מה-1 באוגוסט 2,000 עובדים ירדנים יחזרו לענף המלונאות וכן 300 עובדים ירדנים לענפי הבניין, התעשייה והשירותים, יחזרו לעבוד באזור אילת על בסיס כניסה ויציאה יומית דרך מעבר רבין, תוך ביטול חובת הלינה באילת שנקבעה בשל מגבלות הקורונה.

סמנכ"ל המזרח התיכון במשרד החוץ עודד יוסף: "פרויקט העובדים הירדנים באילת הינו אחד מפרויקטי הדגל האזרחיים ביננו לבין ממלכת ירדן. זהו צעד נוסף המסמן התקרבות ביחסים עם שכנינו מעבר לגבול. אנו שמחים על שיתוף פעולה זה ומקווים להרחיבו בעתיד."

ראש מינהל עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה, עו"ד עינבל משש: "רשות האוכלוסין וההגירה רואה חשיבות רבה בהצלחתו של פרויקט העסקת העובדים הירדנים באזור אילת, תוך שמירה על מימוש זכויותיהם ותנאי ההעסקה שלהם, ומברכת על החזרה לשגרה ולמתכונת כניסת העובדים כפי שהיתה נהוגה לפני התפרצות הקורונה".