כדורגל
כדורגל iStock

עוד לפני ששיחקה משחק אחד במסגרת ליגת העל בכדורגל, העולה החדשה מכבי בני ריינה עשויה לרדת חזרה אל הליגה השניה.

אחרי שלא העבירה ידיעות ומסמכים לרשם העמותות ברשות התאגידים, הודיעה יחידת רשם העמותות של משרד המשפטים כי היא שוללת את האישור ניהול תקין של קבוצת הכדורגל מכבי בני ריינה.

לדברי רשם העמותות, "האישור נשלל לאחר שהעמותה לא צייתה לדרישות יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים למסור לה ידיעות ומסמכים, מכוח סמכויות הנתונות לה, לפי החוק ובכך פגעה ביכולת הפיקוח על התנהלותה".

על פי הודעת יחידת רשם העמותות של משרד המשפטים, זו פנתה אל העמותה מספר פעמים ואף נתנה לה ארכה לבקשתה, אך בסופו של דבר העמותה לא העבירה ליחידה את המסמכים הנדרשים.

שלילת אישור ניהול תקין משמעה, בין היתר, כי העמותה לא תוכל לקבל תמיכות מגופים ציבוריים כגון משרדי ממשלה, הטוטו, הרשות המקומית או מעמותות אחרות כמו התאחדות הכדורגל או מרכז מכבי. מבלי יכולת לקבל תקציבים מכל אלו, המשמעות היא כי בני ריינה לא תוכל להעמיד תקציב ראוי לליגת העל ובכך למעשה תרד באופן אוטומטי אל הליגה ממנה באה, הליגה השניה, הליגה הלאומית.

אם לא די בכך, על פי הודעת רשם העמותות, הטבות נוספות שניתנו לעמותה, לרבות הטבות מיסוי, עלולות להישלל אף הן.

יש לציין כי בבני ריינה ידעו על חובתם לספק מידע ומסמכים לרשם העמותות, זאת לאחר שזו ביקשה לקבל הארכה בכדי להגיש את כל מה שנדרש ממנה, אך גם לאחר שקיבלה זאת, לא סיפקה את המידע והמסמכים ולרשם העמותות לא נותרה ברירה אלא לשלול את האישור ניהול תקין.

על פי הודעת רשם העמותות, הפיקוח המבוצע על ידי יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים נועד לבדוק את עמידתן של עמותות וחברות לתועלת הציבור בהוראות החוק והנחיות רשמת העמותות. פיקוח מסוג זה בוחן, בין היתר, האם העמותה מקיימת את מטרותיה והאם כלל נכסיה וכספיה משמשים אך ורק לשם קידום מטרות אלה, ולא למטרות זרות או לחלוקת רווחים והברחת נכסים לידיים פרטיות. הפיקוח המבוצע על ידי יחידת רשם העמותות נועד להגביר את אמון הציבור במגזר העמותות והחל"צ ולחזק את מגזר זה.

מכיוון שהעמותה לא צייתה לדרישות היחידה, על אף שהייתה ערה לדרישות אלה ואף הגיבה אליהן (בבקשת ארכה), נשלל אישור ניהול תקין שניתן לעמותה.

עו"ד שולי אבני שוהם, רשמת העמותות וראש רשות התאגידים אמרה כי "עמותות שאינן מצייתות לדרישות למסירת ידיעות ומסמכים, פוגעות ביכולת שלנו לפקח על התנהלותן באופן אפקטיבי, ולוודא כי הן פועלות לטובת קידום האינטרס הציבורי ושמירה על כספי הציבור, לטובת קהל הנהנים מפעילות העמותה. עמותות אלה, שהתנהלותן פוגעת באמון הציבור במגזר השלישי כולו, לא ייהנו מאישור ניהול תקין".

זו לא פעם ראשונה בה שוללים ברשם העמותות אישור ניהול תקין מקבוצת כדורגל כאשר בפעמים הקודמות שזה קרה, לבסוף נמצא הפיתרון וקבוצת כדורגל לא ירדה בשל כך מליגת העל.

כך או כך, כעת בליגת העל בכדורגל ישנן 2 קבוצות שנמצאות בסכנת ירידה בשל בעיות כלכליות וניהוליות, בני ריינה ובית"ר ירושלים.