פינה מספר 26 בסדרת "חינוך מהבית"

הרב יונה גודמן פותח את פינתו השבועית בציטוט מחקר שנערך על נוער במערכת החינוך הממלכתית (המכונה 'חילונית'). במחקר התברר שרבים מאוד מבני הנוער בישראל כלל לא מכירים את המושגים "ימי בין המצרים" ואפילו "תשעה באב". לדבריו, מציאות זו נובעת מהסיבה הפשוטה שימים אלו נופלים בימי החופש הגדול, ואין התייחסות לתוכנם, אפילו קצרה, מצד בית הספר.

בכניסתנו לשבוע השני של ימי בין המצרים, מציע לנו הרב יונה לא למקד מבט על מה אחרים 'לא' עושים, אלא להתמקד בתחום חשוב לא פחות, הוא תפקידנו עם משפחותינו.

"ילדינו אמנם מכירים את ימי שלושת השבועות ולבטח את תשעה באב", כך לדברי הרב גודמן, "אך האם גם הם, בהעדר בית ספר – מפיקים ו'מתחברים' אל כל העומק הטמון בימים מיוחדים אלו? האם אין זה מתפקידינו להוסיף קומה של משמעות ועומק לימים מיוחדים אלו?".

הרב גודמן מציע לנו לחשוב כיצד להפוך את הימים הללו לימים רווי משמעות בזירה הביתית, הרבה מעבר לשאלה מה אסור ומה מותר לפי ההלכה. בפניו כמה הצעות: "עם ילדים קטנים או נכדים קטנים אפשר לעשות יצירות שקשורות לירושלים ולמקדש ולתלות על הקיר. עם גילאים שונים אפשר לספר סיפור יומי קצר או מדרש יומי הקשור לירושלים ולהיעדר שלימותה, ועם גדולים אפשר לעורר דיונים אקטואליים על הלקחים שלנו מהימים ההם לזמן הזה".

הוא מסיים בקריאה לראות בעצמנו את המחנכים העיקריים של ילדינו, ולהשקיע בתוכן ובעיצוב של הימים המיוחדים שאנו בעיצומם: הן בקירות הבית והן בחלק מהשיח היומי ואולי הלימוד היומי. זאת בימי בין המצרים ומשם לאורך השנה כולה, כל תקופה ובשורתה.