ימים טובים
ימים טובים צילום: דברי שיר

השנה החדשה כבר בפתח (אנחנו כבר בפתחו של חודש מנחם אב) וזה הזמן לספר חדש המציב בפנינו שאלות שעולות וצצות מידי שנה.

מה מלמד אותנו המעבר בין פסגת היראה של יום כיפור לימי השמחה של סוכות? מדוע מציינים את חג הפורים בימים אשר נחו בהם מהמלחמה ולא בימי הניצחון?

זאת ועוד. מה משמעותה הרוחנית של מדינת ישראל? מהי שנאת חינם שבעטיה נחרב המקדש? וכי שנאה שאינה חינם חיובית היא?

כשאנו עוצרים ב'תחנות' השונות של מעגל הזמן, אנו עוסקים בדרך כלל בצד המעשי שלהן, במצוות המעשיות ובשמחה הנלווית לחג. לא תמיד אנו מקדישים די מחשבה למשמעותו של יום. במה שונים ימי המועד מהשבת? מה ייחודו של כל חג ומה הוא בא ללמד אותנו?

הספר ימים טובים מנסה להעמיק בעניינו ובמהותו של כל אחד מימי החג והמועד, לאור עיון מדוקדק בפסוקי התורה המתארים את המועד, בחינת דברי חז"ל בתלמוד ובאגדה והבאת דבריהם של ראשונים ואחרונים. חיבור כל המקורות הללו לכדי מהלך שלם חושף במבט מחודש נקודה מהותית בעניינו של החג בפרט, ואת לב ליבו של המועד בכלל.

המחבר, הרב אביחי קצין עוסק שנים רבות בחינוך ומלמד תורה במסגרות שונות. כיום משמש ראש בית המדרש הקהילתי 'ראשית', רב קהילות 'משכן מיכאל' ו'עלומים' ברעננה וחבר ארגון 'קהלים'.

הרב קצין הוא חתן פרס מפעל חיים מטעם רבני 'ברקאי' וחתן הפרס ע"ש יעקב אגרסט ז"ל מטעם האגף לתרבות תורנית של משרד החינוך על פעילותו להפצת תורה.

ספר ראוי ונכון לתקופה זו של השנה, בה הרב קצין נפצע קשה בלבנון במלחמת לבנון הראשונה.