השופט יצחק עמית
השופט יצחק עמיתצילום: דרור סיתהכל, דוברות לשכת עורכי הדין

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, שופט בית המשפט העליון יצחק עמית, דחה את עתירת מפלגת הליכוד נגד ראש הממשלה יאיר לפיד, שדרשה להסיר מהרשתות החברתיות של משרד ראש הממשלה את נאומו של לפיד לציבור בתחילת החודש.

בעתירה טוענת מפלגת הליכוד כי תוכנו של נאום רה"מ לציבור היא "תעמולת בחירות מובהקת". כן טוענים העותרים כי השימוש במשרד רה"מ כמקום מסירת הנאום, הסרטת הנאום על-ידי לשכת העיתונות הממשלתית ופרסומו לאחר מכן בעמודים הציבוריים ברשתות החברתיות ושידורו בתקשורת, מהווים שימוש בנכסי ציבור לצורך תעמולת בחירות, איסור לפי סעיף 2א לחוק הבחירות (דרכי תעמולה).

העותרים מבקשים כי יו"ר הועדה יורה ללפיד ולמפלגת יש עתיד "לחדול להשתמש בנכסי המדינה ובכלל זה במשרד רה"מ ועובדיו לצורך שידור תעמולת בחירות, לחדול להשתמש בחשבונות הרשמיים של משרד רוה"מ ברשתות החברתיות לפרסום תעמולת בחירות, להסיר מהחשבונות הפרטיים-הפוליטיים של מר יאיר לפיד ו/או יש עתיד את הסרטון נשוא העתירה; לנקוט בצעדים הנדרשים להסרת הסרטון, נשוא העתירה מכל ערוצי התקשורת והרשתות החברתיות שבהן פורסם"

כאמור יו"ר ועדת הבחירות דחה את העתירה. בהחלטתו קובע השופט יצחק עמית: "אחר עיון בתוכן הנאום, בעתירה ובתגובות המשיבים, נחה דעתי כי הפרסום אינו מהווה תעמולת בחירות אסורה. כך, בראש ובראשונה בשל תוכן הנאום. הנאום אינו מתייחס כמעט בכלל (למעט חריג אחד) לפועלה של הממשלה; אינו מתייחס לפועלו של ראש הממשלה (שנכנס לתפקידו ערב הנאום) ודומה כי עיקרו אכן ביידוע האזרח בחילופי השלטון שאירעו למעשה. ככל שניתן לשפוט מתוכן הנאום (ומנסיבותיו הכוללות כפי שיפורטו), הוא לא נועד להניע את הבוחר לפעולה מסוימת, ולהימנע מפעולה אחרת.

''בחינה של תוכן הנאום ונסיבותיו, ובכלל זה נסיבות נוספות שאותן לא פירטנו, דוגמת עלות הפרסום, הביאו אותי למסקנה כי תכליתו הדומיננטית של הנאום לא הייתה תעמולת בחירות. ממילא, לא היה איסור לצלם את הנאום במשרד ראש הממשלה, על ידי לע"מ, ואין מניעה לפרסמו בעמוד של משרד ראש הממשלה ברשת החברתית", כך עמית.