שילה, זמר חתונות דתי, הגיע ל'כוכב הבא' הכוכב הבא, קשת 12