הרב ברוך אפרתי
הרב ברוך אפרתיצילום: באדיבות המצולם

הרב ברוך אפרתי קובע כי אפשר לערוך סעודת הודיה או מצווה למשפחה ממצפה כרמים בשבוע הבא, לרבות אכילת בשר, זאת על אף "תשעת הימים".

"יש לעשות סעודת הודיה לד' על כך שהיישוב נשאר במקומו בארץ ישראל, ואפשר לאכול בה בשר ולשתות יין כדין סעודת מצווה", כתב הרב אפרתי.

"עיין מה שכתב בסוף ספר חיי אדם (בהלכות פורים כקנ"ה סמ"א), ואמנם שם מדובר על הצלה מדליקה, אך חורבן ישוב אינו פחות מכך".

לדבריו, "אולם היות ורבים בציבור (גם התורני) אינם מבינים את ערכה הגדול של מצוות יישוב הארץ, ואת הסכנה שהיתה על הבתים שם, ועלולים ההמון לזלזל במנהג האיסור לאכול בשר בתשעת הימים, ויאמרו שמבטלים אותו בנקל, אזי למגדר מלתא תדאגו שאחד המשתתפים יעשה סיום מסכת כך שלא יהא פוצה פה ומצפצף גם מאותם שאינם מבינים את גודל מצוות ישוב א"י, השקולה כנגד כל המצוות".

בית המשפט העליון הפך היום (רביעי) את ההחלטה הקודמת וקבע כי היישוב מצפה כרמים בבנימין לא יפונה. בדיון המורחב, בהשתתפות שבעה שופטים, נדונה השאלה אם ניתן ליישם את "תקנת השוק" בנוגע לאדמות היישוב.

מתיישבי מצפה כרמים טענו בדיון כי קיבלו זכות להחזיק במקרקעין מהסוכנות היהודית ואין חולק על תום ליבם, וכי בנסיבות העניין הממונה על הרכוש הממשלתי הנטוש נהג בתום לב, ולפיכך יש להחיל את "תקנת השוק" על אדמות היישוב.