אז בפעם הראשונה פחות או יותר מאז קום המדינה הממשלה מצהירה שתסיר את הפיקוח על הלחם. זה מגיע אחרי שוועדת המחירים במשרד האוצר המליצה על הצעד הזה, אבל הממשלה התנגדה לו בתוקף.

עד אתמול בלילה. אבל חוץ מהלחם יש עוד די הרבה מוצרים שהממשלה מפקחת על המחיר שלהם. למה בעצם?

באדיבות כאן חדשות