בשבע
בשבעצילום: סטודיו בשבע

בנתוני סקר TGI שמתפרסמים הבוקר (חמישי) ניתן להבחין ביציבות והתאוששות בשיעורי החשיפה וההאזנה לעומת שיא תקופת הקורונה כאשר זוהתה ירידה בצריכת המדיה.

ברמה השנתית (יולי 2021-יוני 2022), העיתון ישראל היום ממשיך להוביל עם שיעור חשיפה 29.4% לגיליון יום חול ממוצע לעומת 27.0% במהלך יולי 2020 – יוני 2021.

שיעור החשיפה לידיעות אחרונות עומד על 21.2% ביום חול ממוצע במהלך יולי 2021 – יוני 2022 לעומת 22.9%, במהלך יולי 2020 – יוני 2021.

בעיתונות סוף השבוע מוביל ישראל היום במונחים שנתיים במהלך יולי 2021 – יוני 2022 עם שיעור חשיפה של 30.2% לעומת 27.8% בתקופה קודמת (יולי 2020 – יוני 2021). שיעור החשיפה של העיתון ידיעות אחרונות במהלך יולי 2021 – יוני 2022 הינו 27.5% בהשוואה ל-28.0% בתקופה קודמת (יולי 2020 - יוני 2021).

העיתון "בשבע" נמצא במקום השלישי בעיתונות סוף השבוע עם שיעור חשיפה 6.3%, אשר עוקף את מקור ראשון (3.6%), גלובס (3.3%), הארץ (5.9%) ומעריב (5.1%).

ניתוח חצי שנתי: ינואר – יוני 2022 בהשוואה ליולי – דצמבר 2021

בעיתוני יום חול, העיתון ישראל היום מוביל באופן מובהק עם חשיפה 28.3% ביום חול ממוצע (ירידה מובהקת מ-30.5% במחצית קודמת). ידיעות אחרונות רושם ירידה בחשיפה ל-20.0% - לעומת 22.5% במחצית הקודמת. הפער בין העיתונים ביום חול במונחים שנתיים הינו מובהק סטטיסטית.

בעיתונות סוף השבוע, מוביל ישראל היום עם שיעור חשיפה של 29.1% בינואר-יוני 2022 לעומת 31.3% במחצית הקודמת (ירידה מובהקת).

ידיעות אחרונות רשם גם כן ירידה מובהקת ל-26.2% - בהשוואה ל-28.9% במחצית הקודמת. הפער בין העיתוני סופ"ש בתקופה זו מובהק סטטיסטית.

בניתוח המגמה של סך קריאת העיתונים, שיעור החשיפה הכולל לעיתונות יומית ביום חול עומד על 42.9% בקריאת עיתוני יום חול ו-49.9% בקריאת עיתוני סופ"ש לעומת שנה קודמת (יולי 2020 – יוני 2021) בה שיעור הקריאה עמד על 41.0% ביום חול ו-48.3% בסופ"ש.

האזנה לרדיו

שיעור ההאזנה השנתי לרדיו ביום חול ממוצע עלה ל-65.1% (יולי 2021 -יוני 2022) בהשוואה ל-61.5% (יולי 2020 – יוני 2021) - עליה מובהקת.

במונחים שנתיים, תחנות "כאן" / קול ישראל רשמו עליה שאינה מובהקת בשיעור האזנה הכולל ל-36.3% בהשוואה ל-36.2% בתקופה הקודמת (יולי 2020 – יוני 2021).

תחנות גל"צ ( גלי צה"ל וגלגל"צ בנטרול חפיפה) רשמו עלייה שאינה מובהקת ל-38.0% ביולי 2021 – יוני 2022 בהשוואה ל-37.0% בתקופה קודמת.

שיעורי ההאזנה במחצית הראשונה של 2022 (ינואר-יוני 2022) לעומת המחצית השנייה של 2021 (יולי-דצמבר 2021).

במונחים חצי שנתיים נרשמת עלייה בשיעור ההאזנה לתחנות "כאן" כאשר שיעור האזנה של הקבוצה עומד על 37.5% בינואר – יוני 2022 בהשוואה ל-35.1% ביולי - דצמבר 2021 (עליה מובהקת).

תחנות גלי צה"ל רשמו ירידה (שאינה מובהקת) ל-37.3% בינואר – יוני 2022 לעומת 38.7% ביולי דצמבר 2021.

מאגר המידע השיווקי TGI מבוצע ע"י חטיבת המדיה של קנטאר בישראל, תחת החסות של איגוד חברות הפרסום. מאגר TGI מבוסס על מדגם מייצג של מרואיינים במגזר היהודי בגילאי 18+, המשקפים אוכלוסייה בשיעור של כ-4.634 מיליון נפש. סקר ™TGI בישראל נערך משנת 1998 והתוצאות מתפרסמות פעמיים בשנה.