הרב שלמה וילהלם
הרב שלמה וילהלם צילום: שייע דייטש

א. שבת בדרכי שלום

כשהגעתי חזרה הביתה וראיתי את מחוגי השעון המאוחר, אמרתי לעצמי: או שהשעון טועה או שהלכתי על מרבדים קסומים שריככו את הפסיעות הרבות. כשעתיים חלפו מאז עזבתי את המקום, וכלל לא הרגשתי; ההליכה הייתה קלה, מהירה ושמחה. שמחה מאוד.

ערב שבת שעברה, בדרך במונית מהבית, כשעה לפני כניסת השבת ואני חושב לעצמי: איך אלך דרך זו בחזרה, ואולי עדיף להתחרט על השיגעון ולוותר על הביקור?
ב"ה שלא ויתרתי, ואכן הכל היה שווה.

שכונת 'אטרדניה' הענקית, זכתה לבית כנסת מכובד בשם 'דרכי שלום', עם קהילה מיוחדת ורב מסור ויקר, ידידי הרב דוד קארפוו, מוותיקי השלוחים במוסקבה. ומאז מעברו לשכונה זו, הוא מפיח בה, יחד עם משפחתו החשובה, חיים יהודים חסידיים במלוא מובן המילה, זה שנים רבות.
זכיתי בשבת שעברה להתארח בבית כנסת זה, להתפלל עם הציבור הגדול ולסעוד יחד איתם את סעודת ליל השבת, בסגנון שהשתמר מהעבר, באווירה אותנטית, עם מאכלים המזכירים את ההתוועדויות הישנות, בו האוכל הוא משני ואילו דברי התורה והחסידות של הרב קארפוו, והדברים שהוא מכבד לומר למשתתפים יחד עם השירה בצוותא - הם העיקר והחשוב.

לא פלא, כי הדרך חזרה, החולפת על פני הגן הבוטני והפארקים היפים - הייתה קלה ושמחה, לאחר גילוי עוד פנינה נפלאה במוסקבה.

ב. טובה בשלמות

לעשות טובה ליהודי - זה מהיסודות העיקריים בתורת הבעל-שם-טוב. וכשזוכים לסייעתא דשמיא מיוחדת, זוכים לעשותה בשלמות מיוחדת.

יום שני אחר-הצהריים, בדרך לקנות כמה מוצרי מזון לטיסת משפחתנו לארצנו הקדושה - טיסה שבימים כתיקונם נמשכת יחסית זמן קצר, אבל הזמנים כעת שונים, וטיסה שכזו, דרך מדינות שכנות, נמשכת זמן רב וצריכים להצטייד בהתאם.

על הטלפון בקשה בהולה: "אנו מחפשים בדחיפות תרופה מסוימת שאינה מצויה בישראל, ונודע לנו כי אולי ברוסיה אפשר להשיגה". בבדיקה מהירה שערכתי, מתברר כי אכן התרופה קיימת ברוסיה וניתנת להזמנה.
אני מגביה את ראשי כדי להמשיך בדרכי, ומגלה בסמוך אליי בית מרקחת פתוח. כן, התרופה הזו כאן ואפשר לקנותה. "כמה אתה צריך מהתרופה"? אני שואל את האיש, לאחר ששלחתי לו תמונה כדי לוודא כי אכן מדובר בתרופה שהוא צריך. הוא מאשר, מתפלא מהמחיר הנמוך של התרופה, ושמח מאוד לשמוע כי אני רוכש בעבורו מיידית 5 חבילות.

"מחר אחר-הצהרים, תוכל לקבלם בירושלים" אני מסיים את הדו-שיח, שהחל לפני פחות מ-10 דקות!
הוא חשב שאני צוחק עליו. למחרת במקום ובשעה שקבענו, הוא יוצא מהרכב, ואני רואה כי אני מכיר את האיש, יהודי בעל משפחה גדולה, שבפחות מ-24 שעות קיבל את מבוקשו הדחוף. פלאי ההשגחה!

ג. בונים עולמות

"אין בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה, דברי רבי עקיבא. רבי טרפון אומר, בודקין". כלומר, לדעת רבי עקיבא, אם הגיע אדם אחד בלבד, המעיד על איש שנהרג, האלמנה מותרת להינשא, אך לפי רבי טרפון זקוקים לשני עדים.
הגמרא מסבירה את עקרון המחלוקת בין שני התנאים, מהו גדר עניין נישואין בין איש לאשה. אם הדעה היא, שזה עניין של 'דיני ממונות' של התחייבות כלכלית של הבעל לאשתו, הרי ההלכה שמספיק עד אחד; אך אם הגדר של נישואין הוא 'דיני נפשות' - צריכים שני עדים.

ומסיימת הגמרא את המסכת "...תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך למודי ה' ורב שלום בניך".
נשאלות כאן שתי שאלות: א. מה הקשר בין הסיום על ריבוי שלום, למחלקות על גדר עניין נישואין? ב. מדוע בפסוק המובא מוזכרת שוב המילה 'בנייך', בפעם השנייה, והרי היא לכאורה מיותרת?
חשבתי לומר, כי שתי השאלות עונות אחת על השנייה: ידוע, כי בעת קבלת התורה התחתן עם ישראל עם התורה הקדושה במעמד הר סיני, ומרמזת לנו כאן הגמרא כי ההצלחה בלימוד היא, כאשר משקיעים בזה את הנפש האישי וגם את הממון הפרטי, כפי שנאמר 'בכל נפשך ובכל מאודך' ואז זוכים לפעמיים 'בנייך'. אל תקראו בנייך אלא בונייך. בונים אומנם את העולם הבא, אבל גם את העולם הזה!
כך מובן הקשר בין מאמר חז"ל על הפסוק מהתנ"ך, לבירור הגמרא בגדר נישואין, וגם מדוע חוזרת על עצמה המילה בנייך.

את הרעיון הזה הכנתי בס"ד לומר בסיום מסכת יבמות, באחד מתשעת הימים, כפי תקנת הרבי.

ולתמונת השבוע שלי: מסעות בני ישראל

סוף-סוף זה קורה: חו"ל מתחברת לארץ הקודש. בחו"ל קוראים השבת גם את פרשת 'מטות', יחד עם פרשת 'מסעי' שיקראו השבת בישראל, זאת לאחר אי התאמה די נדירה, שחלה השנה מחג הפסח לפני כארבעה חודשים, לאור כללים עתיקים ומדויקים להפליא לקביעת לוח פרשת השבוע.

עומד לו הרב שלמה וילהלם ומסביר את תורת הבעל-שם-טוב: מ"ב המסעות שעברו עם-ישראל במדבר בין יציאת מצרים לכניסה לארץ ישראל, הם גם המסעות שעובר כל יהודי בחייו מרגע לידתו. והוא ממשיך ומסביר בחיות לחתן בר-המצווה, כי היום זה עוד תחנה במסע הנפש שלו, ולא משנה איפה נמצאים בז'יטומיר או בישראל.
השבוע ביום רביעי, התאספנו בני המשפחה וידידים רבים, לחוג את מסיבת בר-המצווה לאחייני היקר מענדי, בנו של אחי השליח בז'יטומיר ר' אברימי, שיחד עם קהילתו ובראשם רב העיר המסור השליח הרב שלמה וילהלם, גלו מבתיהם, ועדיין ממשיכים להתגלגל במקום לא-להם, אבל מתוך אמונה חזקה, שזו תחנה אחת מתוך פרשת מסעי הפרטית שלהם, ובקרוב יבואו בעזרת ה' אל המנוחה ואל הנחלה!

גוט שבת וגוט חודש!
שייע