השופט מרזל
השופט מרזלצילום: דוברות הרשות השופטת

מנהל בתי המשפט, השופט ד"ר יגאל מרזל, הודיע לפני מספר ימים לנשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, ולסגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער, על כוונתו לסיים את כהונתו בתפקיד מנהל בתי המשפט ב-2 באוקטובר 2022, וזאת לאחר ארבע וחצי שנים בתפקיד.

השופט מרזל יצא בהמשך למספר חודשי חופשה, שלאחריהם הוא צפוי לפרוש מכהונתו כשופט.

מנהל בתי המשפט ממונה על-ידי שר המשפטים, בהסכמת נשיאת בית המשפט העליון. שאלת מינויו של מנהל בתי המשפט בתקופת בחירות הובאה ע"י שר המשפטים בפני היועצת המשפטית לממשלה, אשר קבעה בחוות דעתה כי בשל הצורך החיוני במינוי מנהל למערכת בתי המשפט וכן בשל אופיו המקצועי של התפקיד, ניתן בעת הזו למנות מנהל לבתי המשפט לתקופה קצובה קצרה, וזאת עד ל-31 בדצמבר 2023.

מועד זה, כך ציינה היועצת המשפטית לממשלה, יאפשר שמירה על יציבותה של מערכת בתי המשפט, וכן יאפשר למנהל בתי המשפט שיתמנה תקופת כהונה רציפה של קצת יותר משנה, אשר תסתיים סמוך לאחר כניסתו לתפקיד של נשיא בית המשפט העליון הבא (17.10.2023). לאחר מכן, שר המשפטים שיכהן באותו המועד יוכל למנות מנהל בתי משפט חדש, בהסכמת נשיא בית המשפט העליון הבא שייבחר בועדה לבחירת שופטים.

שר המשפטים סער בהסכמת ובהמלצת נשיאת בית המשפט העליון השופטת אסתר חיות, החליט על מינויו של השופט מיכאל שפיצר למנהל בתי המשפט לתקופה הקצובה האמורה, דהיינו - החל מיום 2.10.2022 ועד ליום 31.12.2023. השופט מיכאל שפיצר, שמכהן כיום כשופט בית הדין הארצי לעבודה, כיהן בעבר כמנהל בתי המשפט (החל מאפריל 2012 עד למרץ 2018). בידע ובניסיון של השופט שפיצר במילוי תפקיד זה בעבר יש משום יתרון באיוש התפקיד על ידו לתקופה הקצובה, כנדרש בנסיבות העניין.

''שר המשפטים מאחל לשופט שפיצר הצלחה רבה במילוי תפקידו ומודה למנהל, השופט ד"ר יגאל מרזל, על תרומתו הרבה והמשמעותית לניהול מערכת בתי המשפט, ועל ההישגים אליהם הגיעה המערכת בהובלתו, בין היתר, בתחומי הדיגיטציה, בשיפור השירות לציבור, הבינוי והפיתוח הארגוני וכן על ההתמודדות הניהולית המוצלחת עם האתגרים חסרי התקדים בתקופת הקורונה. השר איחל למנהל בתי המשפט היוצא הצלחה רבה והמשך עשייה פורייה'', נמסר מלשכת השר סער.