הרבנות הראשית
הרבנות הראשית צילום: פלאש 90

ועדה מיוחדת של הרבנות הראשית לישראל התכנסה בתחילת השבוע והחליטה להטיל סנקציות על גוף הכשרות 'חוג חתם סופר פתח תקווה' בעקבות ''כשלים בפעילות גוף הכשרות''.

ועדת היבוא ברבנות הראשית החליטה להגביל את פעילות גוף הכשרות, שמעניק כשרות בין השאר למוצרים המיובאים מחו"ל, למדינות אירופה בלבד. כמו כן, הרבנות לא תעניק יותר אישור כשרות למוצרי חלב המיובאים מחו"ל תחת השגחת 'חוג חתם סופר פתח תקווה'.

בהחלטת הוועדה נכתב: "נוכח ממצאים המצביעים על כשלים לכאורה בפעילות גוף הכשרות, ולאחר ביקורים במשרדי גוף הכשרות על ידי נציגי אגף הכשרות הארצית ולאחר משלוח מכתב ובו רוכזו עיקרי הליקויים לכאורה בפעילות גוף הכשרות וקבלת מכתב תשובה מגוף הכשרות, התכנסה וועדת היבוא בישיבתה ביום ג' אב התשפ"ב (31 יולי, 122) לעריכת שימוע לגוף הכשרות ביחס לכשלים לכאורה בפעילותו, ומתן אישורי השגחה למוצרי יבוא שלא בהתאם לנהלי הרבנות הראשית לישראל ולהודעותיו והתחייבויותיו".

לרשימת גופי ונותני כשרות המוכרים על ידי הרבנות הראשית לחצו כאן

לאחר שהוועדה שמעה את נציגי גוף הכשרות היא החליטה לשלול לאלתר את יכולתו לספק כשרות למוצרי יבוא ברחבי העולם זולת אירופה.

כמו כן העמידה הוועדה לרשות גוף הכשרות תקופת ניסיון תחת סנקציות נוספות. "שלושת החודשים הקרובים ישמשו כתקופת ניסיון להכרה בגוף הכשרות חוג חתם סופר פתח תקווה לעניין כשרות מוצרי יבוא", נכתב.

"בתקופה זו תוגבל ההכרה למוצרים המיוצרים באירופה בלבד", נמסר והודגש כי חוג חתם סופר יבצע בירור מול המשגיח כיצד פעל בניגוד להנחיותיו של גוף הכשרות, "וייתן דין וחשבון מסכם לרבנות הראשית לאחר סיום הבירור תוך 8 ימים מיום קבלת החלטה זו. בשלושה חדשים אלו לא תכיר הרבנות הראשית באישורי כשרות מטעם גוף הכשרות למוצרים המכילים רכיבי חלב".

עוד החליטה הוועדה כי "ככל שבתקופת הנסיון תימצא על ידי הרבנות הראשית תקלה בפעילות חוג חתם סופר שלא דווחה על ידם - תוסר ההכרה בחוג חתם סופר ללא דיון נוסף".

בישיבת השימוע שערכה הרבנות הראשית לגוף הכשרות נכחו: הרב יצחק רלב"ג, הרב אליעזר שמחה וייס, הרב שמואל אליהו, הרב יצחק לוי, הרב יצחק אלחרר, עו"ד חנן ארליך, עו"ד אורית משמוש, הרב רפאל יוחאי, עמיחי קריגר וצילה סאמין.

מבד"ץ חוג חתם סופר נמסר בתגובה: "בד"ץ חוג חתם סופר פתח תקווה משמש זרועה הארוכה של הרבנות הראשית לישראל בחו"ל, וככזה מחוייב לנהלי מחלקת היבוא של הרבנות הראשית לישראל. הבד"ץ מברך על כל מפגש עם נציגי הרבנות הראשית ותמיד שמח לשפר ולייעל את מערך הכשרות המצוין שלו, ומקווה לצאת מחוזק ומשופר במיוחד, לאחר תקלה נקודתית שתוקנה מיידית, עקב הקשיים שנתגלו בהשגחה בתקופת הקורונה".