הרב גרשון אדלשטיין
הרב גרשון אדלשטייןצילום: Aharon Krohn/Flash90

מנהיג הציבור הליטאי וראש ישיבת פוניבז' הרב גרשון אדלשטיין, מפרסם הבוקר מכתב חיזוק לעשרות אלפי בחורי הישיבות שיצאו לתקופת 'בין הזמנים' (חופש).

"בהתקרב ימי בין הזמנים, חובתנו לשוב ולהזכיר את הדברים הידועים זה מכבר, כי ימי בין הזמנים אינם ימים של פטור מעסק התורת ח"ו", פותח הרב אדלשטיין את דבריו במכתב שהתפרסם הבוקר (שלישי) בעיתון 'יתד נאמן'.

"הם ימים שנועדו ליתן ריוח בין פרשה לפרשה. ולכן צריכים לראות שח"ו לא יהיה בימים אלו רפיון מתורה ועבודת השם, אלא שיהא זה זמן של מנוחה לשם שמים כפי הנצרך לקיום התורה והמצוות ולא מתוך פריקת עול ח"ו".

הרב מציין במכתב כי הפנייה היא לכל אדם, לא רק לבני הישיבות: "ולכן מוכרח שיהיה לכל אחד ולאו דוקא בני תורה, סדרים קבועים, לעסק התורה, תפלה, ועסק המוסר, והדרך הטובה להתחזק בעסק התורה בבין הזמנים היא, על ידי שאדם מסדר לעצמו סדרי לימוד, בזמן קבוע, במקום קבוע, וללמוד דבר קבוע, וטוב גם שיהא הלימוד עם חברותא ולכל הפחות בחלק מהיום, ועל ידי זה להמשיך הדבקות בתורה גם בימי בין הזמנים, כל אחד כפי כוחו".

בהמשך מתייחס ראש הישיבה לסוגיית הטיולים: "ויש ליזהר מאד שלא לצאת לטיולים, מלבד במסגרת הישיבה או המשפחה, כי יש בזה סכנה לגוף ולנפש, וכבר היו הרבה אסונות מחמת הטיולים רח"ל, ואמנם יש צורך במנוחה אך לא בפריקת עול תורה, כי זה דבר חמור מאד".

"ומאחר שבימים אלו, לא כל הזמן נמצאים בסביבה של תורה, ראוי לכל אחד להיזהר בהנהגתו שיהא בה קידוש שם שמים, ולהתנהג כראוי לבני מלכים מאן מלכי רבנן. ויהי רצון כי כל המתחזקים בעסק התורה בימי בין הזמנים, יזכו לסייעתא דשמיא כל השנה".