שניה משמאל: בתיה כהנא דרור
שניה משמאל: בתיה כהנא דרור צילום: דוברות

בבית המשפט העליון בירושלים יערך מחר (רביעי) דיון שני בעתירתה של עו"ד בתיה כהנא-דרור, נגד הרב הראשי ונשיא בית הדין הרבני הגדול הרב דוד לאו, בדרישה לבטל את החלטתו למנות את גיסו הרב מרדכי רלב"ג לאב בית דין, תוך ניגוד עניינים חמור.

בדיון האחרון בעתירה שנערך לפני כחודש, תקף בית המשפט את הסדר ניגוד העניינים שהציעה המדינה, כהסדר שאינו מנטרל את ניגוד העניינים באופן אמיתי וביקש מהמדינה לשפר עמדות.

לקראת הדיון הנוכחי, הגישה המדינה הצעה טובה בהרבה שמאמצת למעשה את טענות העתירה של עו"ד כהנא-דרור. ההצעה קובעת כי בכל מקרה בו הרב לאו שרוי בניגוד עניינים, תכריע ועדה מייעצת בהרכב שני עובדי מדינה בכירים, בדרג ניהולי ומשפטי, שימונו ע"י היועצת המשפטית לממשלה, וכן דיין בדימוס שימונה ע"י הנשיא. את הוועדה ילווה היועמ"ש לבתי הדין הרבניים.

העותרת עו"ד בתיה כהנא-דרור: "הצעת המדינה, שנולדה בעקבות עתירתי, מהווה הישג חשוב ומקדמת את טוהר המידות בבתי הדין הרבניים. עם זאת, ראוי לאמץ את עמדת היועמ"ש הקודם, למינוי ועדה מקצועית בלתי תלויה, ללא כל מעורבות של נשיא בית הדין הרב דוד לאו. שמירה על טוהר המידות בכלל, ובבתי הדין הרבניים בפרט , היא ערך יסוד במדינה יהודית-דמוקרטית".

"אסור לשכוח שפסיקות בתי הדין הרבניים מחייבות כל אישה וגבר שענייניהם נידונים בפניה ולפיכך, היא חייבת להיות כפופה במאת האחוזים לכללי המנהל התקין, לפעול ביושר בשקיפות ובניקיון כפיים", אמרה. "לתפישתי, רבנים אמורים לשמש סמל למידות ראויות. אני מצפה מהרב הראשי ונשיא בית הדין הגדול, דוד לאו, להחיל על עצמו ועל המערכת כולה את הנורמות הגבוהות ביותר. שימנעו כל חשש, ולו הקל ביותר, להתנהלות פסולה, אפילו למראית עין", הוסיפה.