עו"ד ליאת קליין
עו"ד ליאת קליין צילום: נאמני תורה ועבודה

אחת המהפכות החשובות ביותר של השנים האחרונות ביחסי דת ומדינה היא מהפכת הכשרות. החוק, שעבר בכנסת בשנה האחרונה, מביא בשורה גדולה לשינוי בתחום הכשרות, תחום שסבל עד היום מהרבה מאוד ליקויים.

העובדה שהמדינה הייתה זו שסיפקה עד כה את שרותי הכשרות היא לא דבר רע כשלעצמו. אדרבה, העובדה שהמדינה לוקחת חסות על שרותי הדת ומעניקה לאזרחיה שירותים בתחום הכשרות היא דבר טוב וחברתי. ואולם, המציאות הראתה, שבהיעדר תחרות ובמציאות בה הכוח מרוכז בידי גורם אחד, נוצרים כשלים רבים.

הכשלים בתחום הכשרות לא היו סוד ונראה היה שכולם הבינו שצריך לשנות את המצב. כך, למשל, כתוצאה מניגוד העניינים המובנה, הנובע מכך שהעסקת משגיחי הכשרות נעשית על ידי בעלי העסקים עצמם, יחד עם היעדר פיקוח משמעותי, היה ברור שיש פגיעה ברמת הכשרות. גם תנאי ההעסקה של המשגיחים וחוסר ההסדרה גם בעניין הזה, פגעו ברמת הכשרות ובתפקוד המערכת. העובדה שאיכות הכשרות הייתה תלויה ברב המקומי ייצרה סטנדרטים לא אחידים ונוצרה מציאות בעייתית במיוחד בתחום הכשרות בארץ, שהתריעו עליה לא פעם. אפילו מבקר המדינה התריע במספר הזדמנויות על הכשלים בתחום הכשרות, ולמרות זאת, וחרף ההסכמה הגורפת בין קהלים שונים שיש לתקן את המצב, לא נעשה שום שינוי – עד לשנה האחרונה.

חוק הכשרות שעבר הוא חוק ארוך ומפורט, אולי אפילו מפורט מדי, אך הוא מנסה לעשות סדר ולהביא בהירות, אחידות ושקיפות לנעשה בתחום הכשרות.

לב החוק הוא בפתיחת השוק לתחרות ובשבירת המונופול שהיה קיים עד כה כתוצאה מסמכותו הבלעדית של הרב המקומי על הכשרות בתחומו הגיאוגרפי. זהו חידוש גדול ומרכזי לדבר במונחים של תחרות גם בתחום זה שהיה עד כה נטול תחרות לחלוטין. ואולם, בעיניי, החידוש המשמעותי יותר הוא דווקא בנגישות ובאחידות של הכשרות.

לראשונה, ובעקבות החוק צפויים להיקבע סטנדרטים אחידים של כשרות, בדרך של קביעת שלוש רמות שעל פיהן תוענק הכשרות. הדבר צפוי להביא לוודאות ובהירות גם לבעלי העסקים, אך גם לצרכני הכשרות הרבים מאוד בישראל.

החוק, שמסדיר גם את יחסי העבודה וקובע כללים ברורים בתחום ניגוד העניינים, יכול להבריא הרבה חוליים וכשלים שהיו - ועדיין – קיימים במערכת. החוק צפוי גם להביא לשיפור בתנאי המשגיחים, דבר שבוודאי יביא לשיפור של רמת הכשרות ואיכותה. אפילו ההישגים הטכנולוגיים והכמעט טכניים המוסדרים בחוק, הנוגעים לפרסום התעודות ודרך התשלום – מקדמים את תחום הכשרות באופן ברור.

האם התיקון יצליח? האם באמת השינוי יביא לרמת כשרות טובה יותר? האם המערכת תסתגל לשינוי ותצליח לעבוד? עדיין קשה לדעת. כאמור, החלקים המרכזיים בחוק, עדיין לא נכנסו לתוקף ונדרשת עוד עבודה רבה בהכנת החוק ובמעבר לשלב היישום.

חלקים משמעותיים מהמהפכה עדיין לא הוסדרו, והחלק החשוב והמשמעותי העוסק בפיקוח, אף הוא עדיין לא הושלם. המציאות הפוליטית, קטעה חלק מההליכים והכניסה משתנה של חוסר ודאות ביחס לחוק ולתחולתו.

בימים אלו נעשית עבודה למינוי ממונה על תחום הכשרות, שבשלב זה עיקר תפקידו יהיה לבצע את המהלכים הדרושים לקראת כניסתו של החוק לתוקף בינואר 2023.

קשה להעריך איך השפיעה המהפכה על הכשרות עם פתיחת אזורי הרישום לתחרות והענקת סמכות לרב עיר לספק כשרות גם מחוץ לתחום המקומי, שכן עבר זמן קצר מדי ומדובר בתיקון חלקי, כאמור, והשוק עדיין ממתין, להערכתי, יש לראות איך תושלם הרפורמה ואיך תושפע המערכת מהכנסתם לתוקף של השינויים האחרים.

ימים יגידו מה ואיך תביא איתה המהפכה, אך דבר אחד בטוח, והוא שלאחר שנים רבות שלא נעשה שום ניסיון אמיתי (למרות קיומן של הצעות כאלה ואחרות) לתקן את המערכת שסבלה מבעיות רבות, כעת מתבצע שינוי משמעותי ועמוק.

התחרות בשוק הכשרות, אם תתממש, יחד עם השינויים המבניים האחרים שמוסדרים בחוק, עשויים יחד להביא לשיפור משמעותי בתחום הכשרות, להוביל לטיוב שרותי הכשרות ולהביא בשורה של ממש עבור צרכני הכשרות.

למהפכה היו מתנגדים רבים, ונשמעו לא מעט חכמים בדיעבד שהציגו הצעות אחרות לשינוי, אך למעשה לא קידמו אותן עד היום. אני מאמינה שהגיעה העת לקבל את החוק, שמביא פוטנציאל אמיתי לשינוי, אף שהוא לא חף מפגמים בעצמו. יש לתת לשינוי סיכוי ולהתגייס כולנו למימוש היתרונות שהחוק מביא, לפעול יחד ליישום מיטבי של החוק, לפעול להקמת התשתיות הנדרשות ולעודד את המערכת להשלים את המהלך כדי לנסות להביא לתיקון המיוחל.

עו"ד ליאת קליין, ראש תחום דת ומדינה בתנועת נאמני תורה ועבודה