הרב יעקב נגן
הרב יעקב נגן ערוץ 7

הרב יעקב נגן, מרבני ישיבת עתניאל, מאושפז בבית החולים עקב דימום מוחי שהחל בפתאומיות.

"הרב יעקב נגן מאושפז עקב דימום מוחי שהתחיל בפתאומיות. המשפחה מבקשת להרבות בתפילות ותחינות. יעקב מאיר בן אהובה. בשורות טובות ורפואה שלמה", כתב הרב שלמה הכט, מרבני בית הלל בחשבון הטוויטר שלו.

בישוב עתניאל פורסמה הודעה "אנא מכם חברנו היקר איש התורה והחסד שדואג במשך שנים למשפחות במצוקה כלכלית בישוב: הרב יעקב נגן הי"ו (הרב יעקב מאיר בן אהובה) שסובל מדימום מוחי פתאומי.

אנא עצרו הכל וקרעו שערי שמים בתפילה שיעצר הדימום ולא יהיה חלילה נזק מוחי ושתהיה סייעתא דשמיא לרופאים לעצור ולרפאות ללא שום נזק. אי אפשר לדחות את התפילה לאחר כך השעות האלה הם החשובות ביותר".