עו"ד בתיה כהנא-דרור
עו"ד בתיה כהנא-דרור צילום: ללא

בג"צ דן היום (רביעי) בעתירתה של עו"ד בתיה כהנא דרור על ניגוד העניינים במינויים שמבצע הרב הראשי ונשיא בית הדין הרבני העליון, הרב דוד לאו.

עו"ד כהנא דרור הגישה את עתירתה באוקטובר 2021, בעקבות החלטתו של הרב לאו למנות את גיסו, הרב מרדכי רלב"ג, לאב בית הדין בירושלים.

השופטים עוזי פוגלמן, דפנה ברק ארז ויעל וילנר הציעו לצדדים כי הסמכות למנות תפקידים במערכת בתי הדין הרבניים, תועבר במקרים של ניגוד עניינים לוועדה מייעצת בת שלושה חברים שייבחרו על ידי שר המשפטים בהיוועצות עם היועצת המשפטית לממשלה.

הוועדה אותה הציעו השופטים תורכב משני דיינים בדימוס שאין להם קרבה משפחתית, חברתית או אחרת לגורמים במערכת בתי הדין הרבניים וממשפטן בשירות המדינה.

נציגת היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד נטע אורן, הציגה את עמדת היועצת המשפטית לפיה: "היועצת סבורה כי וועדה שבה רוב לדיינים בדימוס, אינה נותנת מענה בנסיבות העניין. נבקש להסב את תשומת לב בית המשפט הנכבד לכך שאנו בעיצומה של תקופת בחירת ולכן נוספת מורכבות להטיל על שר המשפטים שכלל אינו משיב בעתירה למנות חברים בוועדה בתקופה זו, בוודאי בעניין רגיש ציבורית, כמו העניין דנן".

עו"ד בתיה כהנא דרור: "הצעת השופטים, כמו גם עמדת היועצת המשפטית לממשלה שאף מרחיקת לכת ממנה, מהוות שתיהן שינוי היסטורי, כאשר לראשונה עתיד להתערב בג"צ בנורמות מינוי המקורבים והקרובים הקיימות במערכת בתי הדין הרבניים.

"חשוב לזכור שמערכת בתי הדין הרבניים איננה מערכת שההופעה בפניה היא וולונטרית, אלא כזו שמשפיעה על חייהם של ישראלים וישראליות רבים. ההצעות שעומדות על הפרק לא רק מחזקות את מקצועיותה של המערכת, אלא אף יסייעו לשיקום אמון הציבור בה, שנשחק לאחר שנים ארוכות של ריקבון מערכתי".

עו"ד כהנא דרור הוסיפה, כי טוב עשו השופטים שציינו כי החלטות הוועדה המייעצת יהיו מחייבות, כאשר לא ניתן יהיה לסטות מהן, אלא בשל טעמים מיוחדים ויוצאי דופן.

פסק הדין יינתן בהמשך.