הרב שלום כהן
הרב שלום כהן צילום: יעקב כהן

עיתון 'הדרך' מביא הבוקר (חמישי) את מכתבו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' ונשיא מועצת חכמי התורה, חכם שלום כהן, לאלפי בחורי הישיבות לקראת ימי החופשה - בין הזמנים.

"באתי בזאת בקריאה של חיבה לקראת ימי 'בין הזמנים', בהיות והתורה היא מהדברים הצריכים חיזוק באופן תדיר, ואין מזרזין אלא למזורזין, ובפרט בימים אלו אשר לדאבון לב רבים קמו עלינו מבית ומחוץ, ומנסים להצר את רגלי לומדי התורה, שומה עלינו להתחזק ביותר".

ראש הישיבה מעורר במכתבו: "הנה ימי 'בין הזמנים' נועדו על מנת לאפשר את החלפת הכוחות, כדי לשוב ביתר שאת וביתר עוז לשקוד על תלמודכם, אך בוודאי כי גם מנוחה זו צריכה להיעשות כדרכה של תורה, כיאה וכיאות לבני התורה בסדר ובמחשבה תחילה".

"ולא ייתכן שיעבור על האדם יום אחד ללא לימוד התורה, שחלילה לא יהיה בבחינת 'אם תעזבני יום –יומיים אעזבך', והמנצל את זמנו ב'בין הזמנים' יכול להספיק הן לחזור על תלמודו והן ללמוד בחלקי התורה שאינם נלמדים במהלך השנה. וכבר מילתנו אמורה כי המנצל זמנים אלו יכול לזכות לכתרה של תורה ולהיות תלמיד חכם אמתי".

בהמשך המכתב מוסיף: "ובזמנים אלו שכל אחד שב לביתו ולמקומו, מתחזקת חובת קידוש ה' בכל הנהגותינו והליכותינו בבית ובחוץ, וכל אחד יקפיד שיהא שם שמיים מתאהב על ידו".

את מכתבו חותם ראש הישיבה: "יהי רצון שיהפוך הקב"ה ימים הללו לימי ששון ושמחה, ונזכה לביאת גואל צדק ולבניין ירושלים בב"א".